Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Geofizyczne efekty w wybranych składowych ruchu obrotowego Ziemi na podstawie nowych wyznaczeń globalnego momentu pędu atmosfery i oceanu

Agata Wielgosz

Abstract

xxx
Record ID
WUTe1157060ee6e4518bb6e27aa46506a26
Diploma type
Master of Science
Author
Agata Wielgosz (FGC) Agata Wielgosz,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Aleksander Brzeziński (FGC/CGGA) Aleksander Brzeziński,, Chair of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/CGGA)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Geodezja i Nawigacja Satelitarna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-11-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Michał Kruczyk (FGC/CGGA) Michał Kruczyk,, Chair of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/CGGA)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
  • File: 1
    Wielgosz_ABSTRACT_ang.pdf
  • File: 2
    Wielgosz_załączniki.pdf
  • File: 3
    Wielgosz_praca_magisterska.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTe1157060ee6e4518bb6e27aa46506a26/
URN
urn:pw-repo:WUTe1157060ee6e4518bb6e27aa46506a26

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page