Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza zmian zagospodarowania przestrzennego przy wykorzystaniu funduszy unijnych na przykładzie miasta Suwałki

Emilia Zielińska

Abstract

xxx
Record ID
WUTe0959973b4304f52b3ff8a3cb6c7e2e4
Diploma type
Master of Science
Author
Emilia Zielińska (FGC) Emilia Zielińska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Jadwiga Szymańska (FGC/DSMES) Jadwiga Szymańska,, Department of Spatial Management and Environmental Science (FGC/DSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-07-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Józef Dobija (FGC/DSMES) Józef Dobija,, Department of Spatial Management and Environmental Science (FGC/DSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
  • File: 1
    Emilia Zielińska Praca Magisterska.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTe0959973b4304f52b3ff8a3cb6c7e2e4/
URN
urn:pw-repo:WUTe0959973b4304f52b3ff8a3cb6c7e2e4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard