Robust RDWT-SVD Image Watermarking scheme

Eugene Hyrol

Abstract

This thesis presents a research of hybrid Singular Value watermark- ing aiming at copyright protection. First chapter contains introduction of the thesis. In the second chapter a fundamental overview of the im- age watermarking domain is given. The third chapter contains a detailed overview of robust image watermarking including description of possible attacks targeting robust watermarks. In chapter four the testing frame- work is presented, designed to evaluate the enhanced techniques in terms of robustness against implemented attacks. The fifth chapter contains the theory explaining all aspects of the selected as base watermarking scheme. Then possible enhancements are presented with argumentation followed by the experiment results. In the end conclusions are drawn summarizing all performed research and obtained results.
Diploma typeMaster of Science
Author Eugene Hyrol (FEIT)
Eugene Hyrol,,
- Faculty of Electronics and Information Technology
Title in PolishOdporna metoda znakowania wodnego obrazów wykorzystująca RWDT-SVD
Supervisor Rajmund Kożuszek (FEIT / IN)
Rajmund Kożuszek,,
- The Institute of Computer Science

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (FEIT / IN)
Study subject / specialization, Informatyka (Computer Science)
Languageen angielski
StatusFinished
Defense Date23-03-2017
Issue date (year)2017
Internal identifier63/17 (2319)
Reviewers Jacek Raczkowski (FEIT / IN)
Jacek Raczkowski,,
- The Institute of Computer Science
, Rajmund Kożuszek (FEIT / IN)
Rajmund Kożuszek,,
- The Institute of Computer Science
Keywords in Polishznak wodny, DWT, SVD, RDWT, odporność
Keywords in EnglishImage watermarking, DWT, SVD, RDWT, robustness
Abstract in PolishW pracy przedstawiono eksperymenty związane z hybrydowym znakowaniem wodnym wykorzystującym wartości osobliwe. Pierwszy rozdział stanowi wprowadzenie do pracy. W rozdziale drugim przedstawiono podstawowe informacje o cyfrowym znakowaniu wodnym obrazów. Trzeci rozdział zawiera szczegółowy przegląd odpornych znaków wodnych włącznie z opisem możliwych ataków przeciw takim znakom wodnym. W rodziale czwartym przedstawiono środowisko testowe, mające na celu ocenę wzmocnionych technik pod względem odporności na różnorodne ataki. Rozdział piąty zawiera dokładny opis algorytmu wybranego jako punkt wyjścia do dalszych eksperymentów. Przedstawiono w nim także ulepszenia metody wraz z dyskusją oraz wyniki eksperymentów. W ostatnim rozdziale podsumowano przeprowadzone badania oraz zasygnalizowano dalsze kierunki prac.
File
final_thesis.pdf 6.3 MB
Local fieldsIdentyfikator pracy APD: 17242

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?