Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt budynku mieszkalnego w konstrukcji żelbetowej monolitycznej

Tomasz Orzechowski

Abstract

-
Record ID
WUTdf004e7415fc49599d7b131704ff0a59
Diploma type
Master of Science
Author
Tomasz Orzechowski Tomasz Orzechowski,, Undefined Affiliation
Supervisor
Roman Jaskulski (FCEMP/ICEn) Roman Jaskulski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-06-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
budynek mieszkalny, obliczenia, projekt
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Podstawą wykonania projektu jest temat pracy dyplomowej magisterskiej wydany przez Zakład Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Budowlanych Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku nr 1 z pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W zakres inwestycji wchodzi: - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1, 2, 3, 4, 5 - budowa niezbędnej infrastruktury technicznej w skład której wchodzą: a) wykonanie sieci wodociągowej, b) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią( w tym odcinka sieci ciśnieniowej – przewodu tłocznego), c) wykonanie osiedlowej sieci cieplnej z rozbiórką istniejącego odcinka sieci cieplnej, d) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wewnętrznej na terenie ze szczelnym zbiornikiem na wody opadowe odparowującym, e) wykonanie wewnętrznego oświetlenia terenu i zasilania przepompowni kanalizacji sanitarnej, f) wykonanie utwardzenia terenu działki - dróg wewnętrznych, chodników i miejsca na pojemniki na śmieci, g) wykonanie placu zabaw, h) wykonanie miejsc postojowych, i) wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, cieplnych, deszczowych, j) wykonanie instalacji doziemnych. W pierwszej kolejności przewiduje się wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z przepompownią i wewnętrznym zalicznikowym zasilaniem energetycznym, cieplnej, części sieci deszczowej. W drugiej kolejności przewiduje się budowę budynków nr 1, 2, 3, 4, 5 wraz z instalacjami. W trzeciej kolejności przewiduje się wykonanie przyłączy do budynków: wodociągowych, kanalizacji sanitarnych, cieplnych, pozostałej części sieci kanalizacji deszczowych z przyłączami. W czwartej kolejności przewiduje się wykonanie: - wykonanie wewnętrznego oświetlenia terenu, - utwardzenia powierzchni gruntu na działce budowlanej – drogi wewnętrzne, chodniki, - wykonanie miejsc postojowych, miejsce na pojemniki na śmieci, - wykonanie szczelnego zbiornika na wody opadowe odparowującego, - wykonanie placu zabaw – nawierzchni bezpiecznej.
File
  • File: 1
    Orzechowski Tomasz p. magisterska 125.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTdf004e7415fc49599d7b131704ff0a59/
URN
urn:pw-repo:WUTdf004e7415fc49599d7b131704ff0a59

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page