Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza porównawcza wartości prawa własności nieruchomości lokalowych oraz wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na przykładzie dzielnicy Praga Południe m.st.Warszawy

Aneta Szyfner

Abstract

xxx
Record ID
WUTdd0edddf1af044d6aca7b2e1b975f137
Diploma type
Master of Science
Author
Aneta Szyfner (FGC) Aneta Szyfner,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Wojciech Wilkowski (FGC/DCLM) Wojciech Wilkowski,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Kataster i Gospodarka Nieruchomościami
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-11-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Tomasz Budzyński (FGC/DCLM) Tomasz Budzyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
  • File: 1
    Aneta Szyfner - praca magisterska.pdf
  • File: 2
    Załącznik nr 1.pdf
  • File: 3
    Załącznik nr 2.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTdd0edddf1af044d6aca7b2e1b975f137/
URN
urn:pw-repo:WUTdd0edddf1af044d6aca7b2e1b975f137

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page