Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza opłacalności współpracy gruntowego wymiennika ciepła z projektowaną instalacją wentylacji mechanicznej budynku magazynowo-biurowego.Studium przypadku

Izabela Jankowska

Abstract

-
Record ID
WUTdd040156c9bf4073a758e85170d0df46
Diploma type
Master of Science
Author
Izabela Jankowska (FEE) Izabela Jankowska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Zenon Spik (FEE/DHV) Zenon Spik,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Pages
109
Reviewers
Zenon Spik (FEE/DHV) Zenon Spik,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Jacek Hendiger (FEE/DHV) Jacek Hendiger,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
gruntowy wymiennik ciepła,instalacja wentylacji mechanicznej
Keywords in English
ground heat exchanger, mechanical ventilation installation
Abstract in Polish
-

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTdd040156c9bf4073a758e85170d0df46/
URN
urn:pw-repo:WUTdd040156c9bf4073a758e85170d0df46

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page