Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technologia naziemnego skaningu laserowego jako narzędzie pozyskiwania danych do weryfikacji numerycznych modeli zachowania obiektów inżynierskich

Dominik Oracki

Abstract

xxx
Record ID
WUTdbb5a997c7a74c84ac38c79704313297
Diploma type
Master of Science
Author
Dominik Oracki (FGC) Dominik Oracki,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Janina Zaczek-Peplinska (FGC/DEIS) Janina Zaczek-Peplinska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Geodezja Inżynieryjno-Gospodarcza
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Alicja Sadowska (FGC/DEIS) Alicja Sadowska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
  • File: 1
    Dąbrowski,Oracki - Praca Magisterska.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTdbb5a997c7a74c84ac38c79704313297/
URN
urn:pw-repo:WUTdbb5a997c7a74c84ac38c79704313297

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page