Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Bioinformatical analysis of the GRAS family of proteins

Magdalena Dymecka

Abstract

-
Record ID
WUTd9a2918c98134b40aa82e717f569da10
Diploma type
Master of Science
Author
Magdalena Dymecka Magdalena Dymecka,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Bioinformatyczna analiza rodziny białek GRAS
Supervisor
Patrycja Wińska (FC/CDSB) Patrycja Wińska,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Drug Technology And Biotechnology (FC/CDSB)
Study subject / specialization
, Biotechnologia Chemiczna - Leki i Kosmetyki
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Białka z rodziny GRAS, ulegające ekspresji w organizmach roślinnych, odgrywają ważną rolę w procesie wzrostu i rozwoju roślin. Biorą udział w takich procesach jak przekazywanie sygnałów z udziałem hormonów roślinnych oraz utrzymanie merystemu. Jako że dokładny mechanizm molekularny białek GRAS pozostaje jak dotąd nieznany, przeprowadzona została szczegółowa analiza bioinformatyczna tej rodziny białek. Analiza sekwencji białek wykazała obecność dwóch funkcjonalnych regionów – domeny DELLA oraz drugiej domeny (znanej jako domena GRAS). Dotychczasowe doniesienia dotyczące białek GRAS, bazujące na ich lokalizacji w jądrze komórkowym oraz obecności charakterystycznych motywów sekwencyjnych sugerowały ich przynależność do rodziny czynników transkrypcyjnych. Analiza wykonana w niniejszej pracy pozwoliła na zidentyfikowanie obecności zwinięcia metylotransferazowego w obrębie domeny GRAS. Identyfikacja homologii oraz mapowanie odległych homologów białkowych do modelowania homologicznego pozwoliły na otrzymanie modelu strukturalnego domeny GRAS. Otrzymane wyniki pozwalają na sformułowanie nowych hipotez dotyczących mechanizmu oraz funkcji pełnionej przez białka GRAS, wymagają one jednak weryfikacji eksperymentalnej.
File
  • File: 1
    M.Dymecka-praca_magisterska.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTd9a2918c98134b40aa82e717f569da10/
URN
urn:pw-repo:WUTd9a2918c98134b40aa82e717f569da10

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page