Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation of Inherence Calculus in the Powerloom Environment

Marcin F. Wachulski

Abstract

The thesis attempts to implement abstract and concrete inherence calculi in the PowerLoom technology. Issues in the field of artificial intelligence, ontology and philosophy have been addressed. The inherencę calculus is a type of a formal logic system. The PowerLoom technology consists of ą knowledge representation language and an inference engine. Six inherence calculi have been implemented and an appropriate testing environment has been developed. The inherence calculus has been also extended by categorical properties and a theoretical discussion of ontological Boolean algebra has been conducted. Carried out experiments showed properties of the inherence calculi and also verified capabilities of PowerLoom to construct such logic systems. It occurred that expert system operational mode of PowerLoom outperforms its abilities to work as a mathematical theorem prover.
Record ID
WUTd8d8ee7cdfb644ce9fd103d56a085d4b
Diploma type
Master of Science
Author
Marcin F. Wachulski (FEIT/ICS) Marcin F. Wachulski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Implementacja rachunku inherencji w środowisku PowerLoom
Supervisor
Jan Mulawka (FEIT/PE) Jan Mulawka,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENII-PM.001584
Keywords in Polish
ontologia, logika formalna, rachunek inherencji, systemy wnioskujące, PowerLoom
Keywords in English
ontology, formal logic, inherence calculus, reasoning systems, PowerLoom
Abstract in Polish
Praca stanowi próbę realizacji rachunku inherencji abstrakcyjnej i konkretnej w technologii PowerLoom. Porusza ona zagadnienia na styku sztucznej inteligencji, ontologii i filozofii. Rachunek inherencji jest wariantem logicznego systemu formalnego. Technologia PowerLoom dostarcza języka reprezentacji wiedzy oraz związaną z nim maszynę wnioskującą. W ramach pracy zaimplementowano sześć systemów rachunku inherencji oraz stworzono eksperymentalne środowisko testowe. Ponadto rozszerzono rachunek inherencji a własności kategorialne oraz przeprowadzono dyskusję realizacji ontologicznej algebry Boole’a. Przeprowadzone eksperymenty ukazały własności poszczególnych systemów rachunku inherencji oraz zweryfikowały możliwości technologii PowerLoom w realizacji takich systemów. Okazało się, że zastosowana technologia znacznie lepiej funkcjonuje jako system ekspertowy niż jako narzędzie do dowodzenia twierdzeń w systemach logicznych.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTd8d8ee7cdfb644ce9fd103d56a085d4b/
URN
urn:pw-repo:WUTd8d8ee7cdfb644ce9fd103d56a085d4b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page