Preparation and characterization of carbon composites containing nanoparticles of CoNi alloy

Ewelina Chaber

Abstract

As interest in magnetic materials increases, they are used in new areas. One field where they may find more applications is medicine. Previous research show unusual properties of carbon composites containing magnetic particles. Prof. Leonowicz's research group at WIM PW decided to investigate how magnetic properties are affected by the ratio of Co to Ni and pyrolysis temperature in CoNi alloys -- a material that has not often been used in this type of structures. In this thesis, I attempt to prove that it is possible to produce carbon-matrix magnetic composites that contain CoNi nanocrystallites and examine how its morphology and magnetic properties are affected by the Co-Ni ratio and pyrolysis temperature. Alloys produced at three different ratios and three different temperatures were studied. Conducted studies have shown that carbon-matrix magnetic composites containing CoNi nanocrystallites were obtained. It has been found that by changing the pyrolisys temperature, the size of nanocrystallites, their magnetic properties and graphitization degree can be controlled. Co-Ni ratio can also have an influence on magnetic properties.
Diploma typeMaster of Science
Author Ewelina Chaber ZMKF
Ewelina Chaber,,
- Division of Construction and Functional Materials
Title in PolishOtrzymywanie i charakteryzacja kompozytów węglowych zawierających nanocząstki stopu CoNi
Supervisor Marcin Leonowicz ZMKF
Marcin Leonowicz,,
- Division of Construction and Functional Materials
Certifying unitFaculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unitDivision of Construction and Functional Materials (DCFM)
Study subject / specializationInżynieria Materiałowa
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date26-09-2013
Issue date (year)2013
Internal identifierIM-001721
Reviewers Rafał Wróblewski ZMKF
Rafał Wróblewski,,
- Division of Construction and Functional Materials
, Katarzyna Konopka ZMCP
Katarzyna Konopka,,
- Division of Ceramic Materials and Polymers
Abstract in Polish Wraz ze wzrostem zainteresowania materiałami magnetycznymi zaczęto wykorzystywać je w coraz to nowych dziedzinach, kolejną w której w szerszym zakresie mogłyby znaleźć zastosowanie może być medycyna. Dotychczasowe badania wskazują na nietypowe właściwości kompozytów węglowych zawierających cząstki magnetyczne. W zespole prof. Leonowicza w WIM PW zdecydowano się wykorzystać do badań nie tak popularny w tego typu układach stop CoNi, oraz sprawdzić jak wpływa na właściwości magnetyczne stosunek zawartości Co do Ni oraz temperatura pirolizy. W niniejszej pracy starano się wykazać że można wytworzyć kompozyty węglowe zawierające nanokrystality stopu CoNi, oraz zbadać jaki wpływ na morfologię oraz właściwości magnetyczne otrzymanego materiału ma stosunek Co do Ni w stopie oraz temperatura pirolizy. Zastosowano trzy różne składy oraz trzy różne temperatury pirolizy. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały że tak jak zamierzono uzyskano kompozyty węglowe zawierające nanokrystality stopu CoNi. Stwierdzono że zmianą temperatury pirolizy można kontrolować wielkość nanokrystalitów, właściwości magnetyczne oraz stopień grafityzacji osnowy. Zmiana stosunku pierwiastków w stopie także przyczynia się do zmiany właściwości magnetycznych.
File
Ewelina Chaber.doc 16.51 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back