Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The study of liquid-liquid equilibria in highly polar systems

Mateusz Reda

Abstract

Introduction Liquid-liquid equilibrium provides an important class of thermodynamic data, on which many industrial processes are based. There are two ways to acquire these data, namely by a direct measurement or prediction. The reliability of the latter is still unsatisfactory, however. Results and discussion An apparatus for measuring the equilibria between condensed phases based on the dynamic method was constructed. The necessary software for recording and processing data and the measurement methodology were developed. A glass cell containing the system studied has a reduced volume thus enabling to perform a little-scale measurement. The equilibrium point is detected by an analysis of the intensity of light transmitted through the system while the temperature is changing. Heating (or cooling) rate is well defined for each measurement. Further automation of the device is possible and planned. The apparatus was tested on the literature data of the solid-liquid equilibrium for the octadecan-1-ol + n-heptane system. Next, the liquid-liquid equilibrium measurements of nitromethane + dibutyl ether and nitromethane + ethyl-hexyl ether systems, were carried out. The data determined are new and were not reported in the literature yet. They were compared with the prediction of the Modified UNIFAC model, which is incapable of distinguishing the isomeric ethers. The solution of this deficiency is proposed. Conclusion The presented thesis, in addition to benefits of developing a new apparatus, may be considered as a first step to solve a broader problem, that is an inability of the group contribution methods to distinguish between different types of isomers.
Record ID
WUTd65e298e04c5434983daaafb0de10d4e
Diploma type
Master of Science
Author
Mateusz Reda (FC/DPC) Mateusz Reda,, Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Badanie równowag ciecz-ciecz w układach silnie polarnych
Supervisor
Tadeusz Hofman (FC/DPC) Tadeusz Hofman,, Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Wprowadzenie Równowaga ciecz-ciecz stanowi ważną kategorię danych termodynamicznych, na których opiera się znaczna część procesów przemysłowych. Dwa źródła pozyskiwania tych danych to pomiar i przewidywanie, przy czym wiarygodność tego drugiego jest wciąż niezadowalająca. Wyniki i dyskusja Skonstruowano aparat do pomiaru równowag między fazami skondensowanymi w oparciu o metodę dynamiczną. Napisano niezbędne oprogramowanie pozwalające na zapis i obróbkę danych na komputerze osobistym oraz opracowano metodykę pomiarów. Szklane naczynko z badanym układem posiada niewielką objętość, co pozwala na pomiar w małej skali. Detektor mierzy natężenie światła przechodzącego przez mieszaninę podczas wzrostu temperatury, a szybkość grzania jest dobrze określona w każdym pomiarze. Istnieje możliwość dalszej automatyzacji aparatu. Przeprowadzono test urządzenia na znanym układzie z równowagą ciecz-ciało stałe, a następnie wykonano pomiary w niezbadanych dotąd układach z równowagą ciecz-ciecz: nitrometan + eter dibutylowy oraz nitrometan + eter etylowo-heksylowy. Wynik porównano z przewidywaniem modelem Zmodyfikowany UNIFAC (Modified UNIFAC), który nie jest w stanie rozróżnić izomerycznych eterów. Zaproponowano rozwiązanie tego problemu przez uzależnienie parametrów oddziaływania od położenia grupy funkcyjnej w łańcuchu węglowym. Wnioski Przedstawiona praca, poza korzyścią wynikającą z opracowania nowego aparatu, może być wstępem do próby rozwiązania szerszego problemu, jakim jest niezdolność metod udziałów grupowych do rozróżniania niektórych rodzajów izomerów.
File
  • File: 1
    Reda M. praca mgr.docx
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTd65e298e04c5434983daaafb0de10d4e/
URN
urn:pw-repo:WUTd65e298e04c5434983daaafb0de10d4e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page