Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A Two Camera System for Reconstruction of 3d Coordinates of Light Sources

Piotr Przemysław Stepaniak

Abstract

This dissertation describes a two-camera system that allows recon-struction of 3d coordinates of light sources. The system is used for creating more realistic Bluescreen effects. The author points out several reasons according to which ligthing realism is very rarely an issue in bluescreen compositing. He proposes a way of solving one of them. The authors solution assumes that the generated CCI scene should be adapted to the previously acquired film scene. He proposes a method for reconstructing 3d coordinates of light sources and importing them to the generated CCI scene. The method uses mirror like objects of known geometry (half-spheres). The author describes the reconstruction algorithm and compares it to other light reconstruction methods. After describing the implementation details, the author refers his test results. The dissertation ends up with a remark about efficency of the proposed solution.
Record ID
WUTd576497f74cc415192324780c5f56acc
Diploma type
Master of Science
Author
Piotr Przemysław Stepaniak (FEIT/ICS) Piotr Przemysław Stepaniak,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Dwukamerowy system rekonstrukcji współrzędnych 3d źródeł światła
Supervisor
Jan Zabrodzki (FEIT/ICS) Jan Zabrodzki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENII-PM.001573
Keywords in Polish
Bluescreen, rekonstrukcja oświetlenia, efekty specjalne, film
Keywords in English
Bluescreen, light reconstruction, inverse light, special effects, film
Abstract in Polish
Streszczenie pracy W języku polskim. Tematem pracy jest opracowanie dwukamerowego systemu rekonstrukcji współrzędnych 3d źródeł światła. System ma wspomagać tworzenie realistycznych efektów spec] alnych w technice Bluescreen. Autor na wstępie wymienia przyczyny, dla których efekty specjalne tworzone techniką Bluescreen gą nierealistyczne pod względem oświetlenia. Autor analizuje te przyczyny i wskazuje metodę neutralizacji jednej z nich. Rozwiązanie autora polega na dostosowaniu obrazu uzupełniającego (CCI) do obrazu wyjściowego (plan zdjęciowy). Autor proponuje, aby rekonstruować współrzędne 3d źródeł światła znajdujących się na planie zdjęciowym i uwzględniać je w konstruowanym obrazie CCI. Autor opracowuje metodę rekonstrukcji współrzędnych 3d opierającą się na obiektach zwierciadlanych o znanej geometrii (półsfery). Autor opisuje algorytm rekonstrukcji współrzędnych 3d i porównuje go z innymi metodami. Większość część pracy zajmuje opis implementacji zaproponowanego rozwiązania. Autor referuje użyte technologie i metodyki, a także uzasadnia swoje wybory. Praca kończy się relacją z wykonanych testów i krótką uwagą na temat skuteczności zaproponowanej metody.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTd576497f74cc415192324780c5f56acc/
URN
urn:pw-repo:WUTd576497f74cc415192324780c5f56acc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page