Badania porównawcze możliwości oznaczania NOx w fazie gazowej metodami analitycznymi oraz przy użyciu analizatorów mikroprocesorowych

Jolanta Urbańska

Abstract

-
Diploma typeMaster of Science
Author Jolanta Urbańska (FCPE)
Jolanta Urbańska,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
Supervisor Ireneusz Marciniak
Ireneusz Marciniak,,
-

Certifying unitFaculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unitFaculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)1996
Pages89
Internal identifierDICHP-1222
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in Polish-

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?