Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Przekształcenia funkcjonalno- przestrzenne wybranych obszarów związanych z drugą linią metra w Warszawie

Karolina Syta

Abstract

xxx
Record ID
WUTd2c6e619af014dcfa4ff3b0e8f3ee6ce
Diploma type
Master of Science
Author
Karolina Syta (FGC) Karolina Syta,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Krystyna Maciątek (FA/CUDPP) Krystyna Maciątek,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-09-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Bożena Degórska (FGC/CSMES) Bożena Degórska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
 • File: 1
  4 Wizualizacja koncepcji urbanistycznej rejonu stacji metra Rondo Daszyńskiego.jpg
 • File: 2
  6 Inwentaryzacja i waloryzacja urbanistyczna rejonu stacji metra Chrzanów.jpg
 • File: 3
  7 Koncepcja urbanistyczna rejonu stacji metra Chrzanów.jpg
 • File: 4
  8 Wizualizacja koncepcji urbanistycznej rejonu stacji metra Chrzanów.jpg
 • File: 5
  Syta Karolina - Praca magisterska - 211089.pdf
 • File: 6
  5 Wnioski z SUiKZP m.st. Warszawy dla rejonu stacji metra Chrzanów.jpg
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTd2c6e619af014dcfa4ff3b0e8f3ee6ce/
URN
urn:pw-repo:WUTd2c6e619af014dcfa4ff3b0e8f3ee6ce

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page