Optical characterization of praseodymium doped Al2O3 nanocrystals in the visible spectral range

Aleksandra Golba

Abstract

The main aim of this work was to investigate the luminescent properties of a new nanomaterials dedicated to applications in composite visible light sources – Al2O3 nanocrystals doped with praseodymium ions. The scope of this work covered versatile structural and optical characterization of nanomaterials manufactured using “dry synthesis” method. The main part of the work was focused on investigation of excitation and emission characteristics, together with fluorescence profiles measurements of the set of nanomaterials differing in dopant concentration and phase composition. The obtained results enabled determination of dependencies between technological processing, phase composition and luminescent properties of Pr:Al2O3 nanopowders as well as for determination of usefulness of developed materials for application in a novel type of polymer-based composite materials.
Diploma typeMaster of Science
Author Aleksandra Golba (FEIT / MO)
Aleksandra Golba,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
Title in PolishBadanie właściwości luminescencyjnych w zakresie widzialnym nanokryształów Al2O3 domieszkowanych jonami prazeodymu
Supervisor Ryszard Piramidowicz (FEIT / MO)
Ryszard Piramidowicz,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT / MO)
Study subject / specialization, Mikroelektronika, Fotonika i Nanotechnologie (Microelectronics, Photonics and Nanotechnologies)
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date11-09-2015
Issue date (year)2015
Pages58
Internal identifier30/M/15
Keywords in Polishnanomateriał
Keywords in Englishnanomaterial
Abstract in PolishGłównym celem pracy było zbadanie właściwości luminescencyjnych nowych nanomateriałów do zastosowań w kompozytowych źródłach promieniowania na zakres widzialny – nanokryształów Al2O3 domieszkowanych jonami prazeodymu. Zakres pracy obejmował w szczególności przeprowadzenie wszechstronnej charakteryzacji strukturalnej i optycznej nanomateriałów wytworzonych metodą suchej syntezy. Główną cześć pracy stanowiły badania charakterystyk wzbudzeniowych i emisyjnych oraz dynamiki fluorescencji całego szeregu nanomateriałów, różniących się koncentracją jonów aktywnych i składem fazowym (będącym konsekwencją zastosowanych procesów technologicznych). Uzyskane wyniki pozwoliły na określenie zależności pomiędzy technologią wytwarzania, składem fazowym i właściwościami luminescencyjnymi nanoproszków Pr:Al2O3 oraz na określenie przydatności opracowanych materiałów do zastosowań w układach aktywnych materiałów kompozytowych na bazie polimerów.
File
GolbaA.pdf 3.24 MB

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?