Seismic impact on MARIA reactor reactivity changes

Maciej Lipka

Abstract

The goal of this master thesis was to investigate the possible impact of earthquakes on the change of reactivity of the MARIA reactor in Otwock – Świerk, caused by potentially occurring vertical oscillations of control rods. In the theoretical part the issues related to earthquake hazards on Polish territory were described, in a practical there were calculations carried out. For this purpose, using the measurements of the actual vibrations of the reactor, a calculation model was developed and was used to determine the scale of the threat. Data used to calculate the problem were actual waveforms of earthquakes registered in Poland. They were scaled to the peak ground acceleration, PGA = 0.1 and 0.3 g, recommended for the calculation of nuclear reactors by the International Atomic Energy Agency (IAEA) and The U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC).
Diploma typeMaster of Science
Author Maciej Lipka WMEiL
Maciej Lipka,,
- Faculty of Power and Aeronautical Engineering
Title in PolishWpływ trzęsień ziemi na zmiany reaktywności reaktora MARIA
Supervisor Nikołaj Uzunow ITC
Nikołaj Uzunow,,
- The Institute of Heat Engineering
Certifying unitFaculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unitThe Institute of Heat Engineering (IHE)
Study subject / specializationEnergetyka Jądrowa (Nuclear Power Engineering)
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date28-10-2013
Issue date (year)2013
Pages51
Internal identifierMEL; PD-2389
Reviewers Nikołaj Uzunow ITC
Nikołaj Uzunow,,
- The Institute of Heat Engineering
, Konrad Świrski ITC
Konrad Świrski,,
- The Institute of Heat Engineering
Keywords in PolishEnergetyka jądrowa, Reaktor MARIA, Wstrząsy sejsmiczne, Trzęsienia ziemi
Keywords in Englishxxx
Abstract in PolishCelem niniejszej pracy magisterskiej było zbadanie wpływu trzęsień ziemi na zmiany reaktywności reaktora MARIA w Otwocku – Świerku wywołane przez potencjalnie występujące przemieszczenia pionowe prętów sterujących względem rdzenia. W części teoretycznej nakreślono zagadnienia dotyczące zagrożeń trzęsieniami ziemi na terytorium Polski, w praktycznej zaś przeprowadzono odpowiednie obliczenia. W tym celu, wykorzystując pomiary rzeczywistych drgań reaktora, opracowano model obliczeniowy, który posłużył do określenia skali zagrożenia. Jako danych do obliczeń użyto rzeczywistych przebiegów czasowych trzęsień ziemi zarejestrowanych na terenie Polski, które przeskalowano do wartości maksymalnych przyspieszeń, PGA=0,1 i 0,3 g, rekomendowanych do obliczeń dla reaktorów jądrowych przez Międzynarodową Agencję Energetyki Atomowej (MAEA) i Amerykański Dozór Jądrowy (NRC).
File
Maciej Lipka praca dyplomowa nr indeksu 211371.pdf 4.95 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back