Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Numerical system supporting analysis and modeling of specjal granular structures behavior

Marcin Król

Abstract

The main object of this work is to develop a numerical application in Scilab environment, that will allow to perform a complex analysis of acquired (from a MTS 809 testing machine) experimental results, processinh (including approximation) of this data, and subsequently using numerical methods such as evolutionary algorithms to identify Chaboche constitutive model.
Record ID
WUTd18ef90ea16344c4b51c719dd4ac2129
Diploma type
Master of Science
Author
Marcin Król (FACME) Marcin Król,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
System numeryczny wspomagający analizę i modelowanie specjalnych struktur granulowanych
Supervisor
Robert Zalewski (FACME/IMDF) Robert Zalewski,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2012
Issue date (year)
2012
Pages
90
Reviewers
Mariusz Pyrz (FACME/IV) Mariusz Pyrz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
system numeryczny, modelowanie, specjalne struktury granulowane, identyfikacja modelu konstytutywnego, algorytm generyczny, scilab
Abstract in Polish
Podstawowym celem niniejszej pracy jest opracowanie numeryczne aplikacji w środowisku Scilab, pozwalającej na kompleksową analizę pozyskanych na maszynie wytrzymałościowej danych doświadczalnych, ich obróbkę, a w dalszej kolejności wykorzystanie metod numerycznych takich jak algorytmy ewolucyjne, do identyfikacji wybranego modelu konstytutywnego.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTd18ef90ea16344c4b51c719dd4ac2129/
URN
urn:pw-repo:WUTd18ef90ea16344c4b51c719dd4ac2129

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page