Polymorphisms of selected genes in patients after surgery because of pancreatic cancer and the tendency to develop septic complications

Agata Kroczak

Abstract

-
Diploma typeMaster of Science
Author Agata Kroczak
Agata Kroczak,,
-
Title in PolishPolimorfizm wybranych genów u chorych poddanych operacji z powodu nowotworu trzustki a skłonność do powikłań septycznych
Supervisor Hanna Jaworowska-Deptuch ZTiBSL
Hanna Jaworowska-Deptuch,,
- Department Of Drug Technology And Biotechnology
Certifying unitFaculty of Chemistry (FC)
Affiliation unitDepartment Of Drug Technology And Biotechnology (DDTB)
Study subject / specializationBiotechnologia Chemiczna - Leki i Kosmetyki
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date08-03-2013
Issue date (year)2013
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishNowotwory trzustki występują stosunkowo rzadko, ale charakteryzują się wysokim wskaźnikiem śmiertelności i najgorszym rokowaniem dla pacjenta. Przyczynami takiej sytuacji są: bezobjawowe stadium początkowe choroby, brak skutecznych metod diagnostycznych oraz ograniczone metody leczenia. W czasie i po operacji organizm narażony jest na działanie czynników infekcyjnych. Zakażenia sprzyjają nasileniu odpowiedzi immunologicznej, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań septycznych czy odrzucenia przeszczepionego narządu. Aktywacja komórek układu odpornościowego może też doprowadzić do likwidacji nowopowstałej zmiany nowotworowej. Z drugiej strony wyniki badań wskazują, że przewlekłe stany zapalne często leżą u podstaw rozwoju nowotworów. Kluczową rolę w procesach regeneracji tkanek oraz regulacji odpowiedzi immunologicznej organizmu pełnią cytokiny i receptory rozpoznające wzorce molekularne patogenów. Zaburzenia w poziomie ekspresji genów kodujących te białka powiązano z występowaniem wielu różnych chorób, także nowotworowych. Celem pracy jest weryfikacja istnienia związku między zmianami w wybranych genach związanych z odpowiedzią immunologiczną a ryzykiem wystąpienia pooperacyjnych powikłań septycznych oraz rozwoju nowotworu trzustki. Badania polegały na określeniu polimorfizmów genów TNFα, TGFβ oraz TLR4 u chorych poddanych operacji z powodu raka trzustki. W tym celu wykorzystano technikę PCR połączoną z analizą polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych (PCR-RFLP). Dla genów TNFα i TGFβ zaobserwowano różnice w rozkładzie genotypów w grupie badanej w stosunku do grupy kontrolnej. Polimorfizmy genów TNFα i TGFβ mogą mieć wpływ na ryzyko zachorowania na raka trzustki. Ponadto skłonność do występowania powikłań septycznych u chorych po operacjach resekcyjnych raka trzustki może być zwiększona wśród osób z polimorfizmami w genach TNFα i TGFβ.
File
Praca magisterska Agata Kroczak.pdf 1.31 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back