Projektowanie techniczno-organizacyjne montażu prefabrykowanych konstrukcji budowlanych

Jacek Szpetulski

Abstract

-
Diploma typeMaster of Science
Author Jacek Szpetulski IB
Jacek Szpetulski,,
- Insitute of Civil Engineering
Supervisor Roman Marcinkowski IB
Roman Marcinkowski,,
- Insitute of Civil Engineering
Certifying unitFaculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unitInsitute of Civil Engineering (ICEn)
Study subject / specializationBudownictwo
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date10-06-2013
Issue date (year)2013
Keywords in Polishkonstrukcja prefabrykowana, montaż, projektowanie
Keywords in English-
Abstract in PolishPrzedmiotem pracy dyplomowej są zagadnienia techniczne i organizacyjne montażu obiektów budowlanych, ściślej zaś montażu betonowych elementów prefabrykowanych, które to odniesienie określił kierujący pracą dyplomową. Istotnymi zagadnieniami technicznymi w projektowaniu montażu są:  problem doboru maszyny montażowej,  projektowanie, bądź dobór urządzeń pomocniczych,  zabezpieczenia konstrukcji prefabrykowanych na czas transportu i operacji montażu,  techniczne zabezpieczenie bhp podczas montażu. W organizacji montażu trzeba rozwiązać problemy:  organizacji brygad,  planowania przestrzennego,  harmonizacji robót. W pracy dyplomowej podjęto studia nad tymi zagadnieniami, starając się wypracować gotowe wzorce, zestawienia, procedury użyteczne w projektowaniu montażu prefabrykowanych konstrukcji budowlanych. Celem pracy dyplomowej było opracowanie uniwersalnej procedury projektowania montażu prefabrykowanych konstrukcji budowlanych oraz zaproponowanie komputerowych baz danych i bibliotek do wspomagania procesu projektowania montażu.
File
Szpetulski Jacek p. magisterska 760.pdf 11.75 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back