Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Polymorphisms of selected genes in patients after surgery because of colorectal cancer and the tendency to septic complications

Anna Król

Abstract

The colon cancer belongs to the group of diseases which are the most frequently diagnosed in medicine. Unfortunately, the number of cases and deaths is increasing from year to year. Malignant transformation is a very complex and multi-step process. It is a consequence of changes in the genes coding products essential for the proper conduct of the growth, proliferation, differentiation and death of cells. The results of epidemiological and biological studies indicate a clear link between chronic inflammation with the subsequent malignant transformation of the inflammation tissue. As a result, some pro-inflammatory genes have been shown to be important for the maintenance and development of cancer, including colorectal cancer. There are a lot of genes involved in the host immune response, and its complex system leads a local or systemic, more or less acute inflammatory response. The clinical course and results in the immune response appeared to be associated with genetic polymorphisms. This work has been devoted to the search for gene polymorphisms using PCR-RFLP technique in genes encoding proteins involved in immune response: CD14, CCR2 and TLR4 among patients with the colorectal cancer. The obtained results indicate that there is a connection between the colorectal cancer prevalence and the presence of genetic polymorphisms, especially in the case of CD14, and TLR4 genes. The significant differences in the genotypes distribution among the study group with reference to the control group has been observed. Increased presence of changes in mentioned genes can result in both inefficient defense against carcinogenic agents leading to tumor formation and also the possibility of septic complications after colon surgery.
Record ID
WUTd01d6793a80c4fdb92242859a43bb076
Diploma type
Master of Science
Author
Anna Król Anna Król,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Polimorfizm wybranych genów u chorych poddanych operacji z powodu nowotworu jelita grubego a skłonność do powikłań septycznych
Supervisor
Hanna Jaworowska-Deptuch (FC/CDSB) Hanna Jaworowska-Deptuch,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Drug Technology And Biotechnology (FC/CDSB)
Study subject / specialization
, Biotechnologia Chemiczna - Leki i Kosmetyki
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-09-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Nowotwory są obecnie jedną z najczęstszych i najpoważniejszych chorób. Liczba zachorowań i zgonów rośnie z roku na rok. Wśród najczęściej rozpoznawanych nowotworów jest rak jelita grubego. Transformacja nowotworowa należy do bardzo złożonych i wieloetapowych procesów. Jest ona konsekwencją zmian w genach kodujących produkty istotne dla prawidłowego przebiegu procesów wzrostu, proliferacji, różnicowania oraz śmierci komórek. Wyniki badań epidemiologicznych i biologicznych wskazują na wyraźny związek między przewlekłym stanem zapalnym a późniejszą transformacją tkanki w nowotwór złośliwy. Stwierdzono, że niektóre geny związane z pojawieniem się stanu zapalnego odgrywają dużą rolę w rozwoju nowotworów, w tym raka jelita grubego. W odpowiedzi immunologicznej gospodarza bierze udział wiele genów, a jej złożony system prowadzi do lokalnej bądź ogólnoustrojowej, mniej lub bardziej ostrej odpowiedzi zapalnej. Przebieg kliniczny i wyniki odpowiedzi immunologicznej są związane z występowaniem polimorfizmów genowych. Prezentowana praca dotyczy poszukiwań polimorfizmów przy użyciu techniki PCR-RFLP genów kodujących białka związane z odpowiedzią immunologiczną organizmu: CD14, CCR2 oraz TLR4 u chorych cierpiących na raka jelita grubego. Polimorfizmy genów CD14 i TLR4 mogą być związane z występowaniem raka jelita grubego. Zaobserwowano dla nich znaczne różnice w rozkładnie genotypów w grupie badanej, w stosunku do grupy kontrolnej. Zwiększenie występowania zmian we wspomnianych genach może skutkować zarówno nieefektywną obroną komórek przed czynnikami kancerogennymi, co prowadzi do powstawania nowotworu, jak i możliwości wystąpienia powikłań septycznych po operacjach resekcji jelita grubego.
File
  • File: 1
    Anna Król praca magisterska.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTd01d6793a80c4fdb92242859a43bb076/
URN
urn:pw-repo:WUTd01d6793a80c4fdb92242859a43bb076

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page