Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt posadowienia budynku hotelowego o 11-stu kondygnacjach nadziemnych w zwartej zabudowie

Robert Rokicki

Abstract

-
Record ID
WUTcf2cc6b4a55c41348acfefae3de855a9
Diploma type
Master of Science
Author
Robert Rokicki Robert Rokicki,, Undefined Affiliation
Supervisor
Stanisława Garwacka-Piórkowska (FCEMP/ICEn) Stanisława Garwacka-Piórkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
hotel, obliczenia
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest zaprojektowanie posadowienia budynku hotelowego. Budynek ten ma 2 kondygnacje podziemne i 11 kondygnacji naziemnych. Wymiary w planie wynoszą 60,00m x 52,20m. Obiekt zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej, w układzie ramowym, posadowionej na stopach żelbetowych i ścianach szczelinowych. Ściany szczelinowe grubości 0,60m stanowią konstrukcję nośną części poziemnej budynku jak i obudowę wykopu. W budynku przewidziano dwie klatki schodowe o konstrukcji żelbetowej. W pracy wykonano obliczenia statyczne: - ściany szczelinowej, - kotew gruntowych, - stóp fundamentowych. Obliczenia statyczne ściany szczelinowej wykonano ręcznie oraz za pomocą programu komputerowego GEO5 dla poszczególnych faz realizacji podziemnej części budynku oraz w dwóch wariantach obciążenia naziomem. Zagłębienie ściany szczelinowej obliczono zarówno wg polskiej normy PN 83/B-03010, jak i według Eurokodu PN-EN 1997-1. Otrzymane wyniki sił wewnętrznych poddano analizie porównawczej oraz obliczono zbrojenie ściany szczelinowej, stóp i kotew gruntowych. Stopy fundamentowe również obliczono w dwóch wariantach wg polskiej normy oraz wg Eurokodu.
File
  • File: 1
    Rokicki Robert p. magisterska 712.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTcf2cc6b4a55c41348acfefae3de855a9/
URN
urn:pw-repo:WUTcf2cc6b4a55c41348acfefae3de855a9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page