Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Reconfiguration of wireless telecommunication nodes with the usage of middleware

Łukasz Banach

Record ID
WUTcee0eb2f6572460a9dd9ce84c007417b
Diploma type
Master of Science
Author
Łukasz Banach (FEIT) Łukasz Banach,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Rekonfiguracja bezprzewodowych węzłów telekomunikacyjnych z wykorzystaniem warstwy pośredniczącej
Supervisor
Paweł Tomaszewicz (FEIT) Paweł Tomaszewicz,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENIT-PM.003736
Keywords in Polish
REKONFIGURACJA SIECI

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTcee0eb2f6572460a9dd9ce84c007417b/
URN
urn:pw-repo:WUTcee0eb2f6572460a9dd9ce84c007417b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page