Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Nanocrystalline structure formation in steel WCL using the bainitic transformation

Łukasz Nadolny

Abstract

The main purpose of this study was to find suitable conditions for isothermal hardening of WCL steel (X37CrMoV5-l) in order to obtain the nanobainitic structure and consequently to improve the mechanical and plastic properties of the material. For comparison the properties of steel after conventional heat treatment was examined. The investigation methods used were as follows: simulations of TTT diagrams, dilatometric tests, a hardness test, light and transmission electron microscopy (TEM) observation, impact strength test, tensile tests. The results of the tests allowed us to establish the conditions of conducting heat treatment process under which the steel achieved improved properties.
Record ID
WUTceacaed4609d4892bda8768a1559e7e5
Diploma type
Master of Science
Author
Łukasz Nadolny (FMSE/DMD) Łukasz Nadolny,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Wytwarzanie struktury nanokrystalicznej w stali WCL przy wykorzystaniu przemiany bainitycznej
Supervisor
Wiesław Świątnicki (FMSE/DSE) Wiesław Świątnicki,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)
Study subject / specialization
, Nanomateriały i Nanotechnologie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-09-2012
Issue date (year)
2012
Internal identifier
IM-D.001608; IM-D.001611
Reviewers
Jerzy Szawłowski (FMSE/DSE) Jerzy Szawłowski,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Joanna Ryszkowska (FMSE/DSMP) Joanna Ryszkowska,, Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
WYTWARZANIE STRUKTURY NANOKRYSTALICZNEJ, WYTWARZANIE STALI
Abstract in Polish
Głównym celem pracy było dobranie odpowiednich warunków hartowania izotermicznego stali WCL (X37CrMoV5-l) w celu otrzymania struktury nanobainitu, a w konsekwencji poprawy jej własności wytrzymałościowych i plastycznych. Dla porównania zbadano właściwości tej stali po konwencjonalnej obróbce cieplnej. Użyto takich metod badawczych jak: symulacje wykresów CTP, badania dylatometryczne, badania twardości, obserwacje metalograficzne, obserwacje TEM, badanie udarności oraz statyczna próba rozciągania. Na podstawie otrzymanych wyników ustalono warunki przeprowadzania obróbki cieplnej, przy których stal osiągnęła zadowalające wyniki.
File
  • File: 1
    Łukasz Nadolny 213644 - Wytwarzanie struktury nanokrystalicz.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTceacaed4609d4892bda8768a1559e7e5/
URN
urn:pw-repo:WUTceacaed4609d4892bda8768a1559e7e5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page