Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Ekonomiczno-technologiczna analiza sposobów zabezpieczenia ścian głębokich wykopów pod budynki użyteczności publicznej w warunkach zabudowy wielkomiejskiej

Aleksy Gawryluk

Record ID
WUTcbe8d8c84e434367b572c4ad5838a179
Diploma type
Master of Science
Author
Aleksy Gawryluk (FCE/ICE) Aleksy Gawryluk,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Supervisor
Jacek Nitka (FCE/ICE) Jacek Nitka,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2012
Issue date (year)
2012
Internal identifier
IL-003167
Reviewers
Jacek Nitka (FCE/ICE) Jacek Nitka,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Włodzimierz Emil Martinek (FCE/ICE) Włodzimierz Emil Martinek,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
ROBOTY ZIEMNE, GRUNTY BUDOWLANE, WYKOPY, ŚCIANY
File
 • File: 1
  Streszczenie pracy magisterskiej.pdf
 • File: 2
  Streszczenie pracy magisterskiej_ENG.pdf
 • File: 3
  Strona tytułowa_skan.pdf
 • File: 4
  1_Strona tytułowa.docx
 • File: 5
  2_Spis treści.docx
 • File: 6
  4_StreszczenieENG.docx
 • File: 7
  12_Spis załączników.docx
 • File: 8
  3_Streszczenie.docx
 • File: 9
  5_1_Wstęp.docx
 • File: 10
  6_2_3_Rozdział.docx
 • File: 11
  9_9_Wnioski.docx
 • File: 12
  7_4_5_Rozdział.docx
 • File: 13
  8_6_7_8_Rozdział.docx
 • File: 14
  11_Bibliografia.docx
 • File: 15
  10_Spis tabel rysunków i fotografii.docx
 • File: 16
  1_Strona tytułowa_załączniki.docx
 • File: 17
  2_Spis załączników.docx
 • File: 18
  5_Załącznik 3 - Ścianka szczelna.pdf
 • File: 19
  3_Załącznik 1 - Ściana szczelinowa.pdf
 • File: 20
  7_Załącznik 5 - Wykop szerokoprzestrzenny.pdf
 • File: 21
  4_Załącznik 2 - Ścianka berlińska.pdf
 • File: 22
  6_Załącznik 4 - Przesłona wodoszczelna.pdf
 • File: 23
  8_Załącznik 6 - Harmonogramy czasowe 5 wariantów.xlsx
 • File: 24
  11_Załącznik 9 - Ściany, słupy i płyta stropowa poziom 15,50.pdf
 • File: 25
  9_Załącznik 7 - Projekt zagospodarowania terenu.pdf
 • File: 26
  10_Załącznik 8 - Płyta fundamentowa poziom -7,90.pdf
 • File: 27
  12_Załącznik 10 - Ściany, słupy i płyta stropowa poziom 27,32.pdf
 • File: 28
  24_Załącznik 20b - Wykonanie ścianki szczelnej – przekrój.pdf
 • File: 29
  22_Załącznik 19b - Wykonanie ścianki berlińskiej – przekrój.pdf
 • File: 30
  28_Załącznik 22b - Wykonanie stanu „0” budynku w wykopie szerokoprzestrzennym – przekrój.pdf
 • File: 31
  23_Załącznik 20a - Wykonanie ścianki szczelnej – rzut.pdf
 • File: 32
  19_Załącznik 17 - Plan rozmieszczenia otworów badawczych.pdf
 • File: 33
  25_Załącznik 21a - Wykonanie przesłony wodoszczelnej – rzut.pdf
 • File: 34
  18_Załącznik 16 - Konstrukcja wieńca żelbetowego.pdf
 • File: 35
  26_Załącznik 21b - Wykonanie przesłony wodoszczelnej – przekrój.pdf
 • File: 36
  17_Załącznik 15 - Konstrukcja rozparcia tymczasowego.pdf
 • File: 37
  20_Załącznik 18 - Przekrój geologiczno-inżynierski B-B.pdf
 • File: 38
  21_Załącznik 19a - Wykonanie ścianki berlińskiej – rzut.pdf
 • File: 39
  27_Załącznik 22a - Wykonanie stanu „0” budynku w wykopie szerokoprzestrzennym – rzut.pdf
 • File: 40
  Strony tytułowe do załaczników.docx
 • File: 41
  14_Załącznik 12 - Plan murków prowadzących.pdf
 • File: 42
  16_Załącznik 14 - Szkielet zbrojeniowy.pdf
 • File: 43
  13_Załącznik 11 - Rzut ścian szczelinowych.pdf
 • File: 44
  15_Załącznik 13 - Widoki ścian szczelinowych.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTcbe8d8c84e434367b572c4ad5838a179/
URN
urn:pw-repo:WUTcbe8d8c84e434367b572c4ad5838a179

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page