Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technologia naziemnego skaningu laserowego jako narzędzie pozyskiwania danych do weryfikacji numerycznych modeli zachowania obiektów inżynierskich

Adam Dąbrowski

Abstract

xxx
Record ID
WUTcb9419b303f94d27ac5b23b8c9707867
Diploma type
Master of Science
Author
Adam Dąbrowski (FGC) Adam Dąbrowski,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Janina Zaczek-Peplinska (FGC/DEIS) Janina Zaczek-Peplinska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Geodezja Inżynieryjno-Gospodarcza
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Alicja Sadowska (FGC/DEIS) Alicja Sadowska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
  • File: 1
    Dąbrowski,Oracki - Praca Magisterska.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTcb9419b303f94d27ac5b23b8c9707867/
URN
urn:pw-repo:WUTcb9419b303f94d27ac5b23b8c9707867

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page