Methods of Forecasting the Development of the Scientfic Publication Authors Based on Bibliographic Data Analysis

Marcin Gecow

Abstract

This thesis had two objectives: to create a module of publications and authors evaluation and to create and explore the author’s method of forecasting the development of the authors. The first part presents prepared in cooperation with M. Laskowski under the project PAS SIM, module of publications and authors evaluation. In the next part I present the results of research on the author’s method of forecasting the development of the scientific publication authors. Thesis is a continuation of a research conducted by P. Jaczewski and P. Sarnowski, as part of their thesis entitled “Methods of scientific publications and authors evaluation based on bibliographic data analysis”.
Diploma typeMaster of Science
Author Marcin Gecow II
Marcin Gecow,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishMetody prognozowania rozwoju autorów publikacji naukowych na podstawie analizy danych bibliograficznych
Supervisor Łukasz Skonieczny II
Łukasz Skonieczny,,
- The Institute of Computer Science
Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (IN)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2013
Internal identifierENII-PM.001819
Keywords in Polishdane bibliograficzne, sieć cytowań, algorytmy rankingujące, indeksy bibliometryczne, prognozowanie rozwoju naukowców, projekt SYNAT, projekt PASSIM
Keywords in Englishbibliographic data, citation network, ranking algorithms, bibliometric indices,
Abstract in PolishNiniejsza praca miała dwa cele: stworzenie modułu ewaluacji publikacji i autorów oraz stworzenie i zbadanie autorskiej metody prognozowania rozwoju autorów. W pierwszej części zaprezentowano przygotowany przy współpracy z Marcinem Laskowskim, w ramach projektu PASSIM, moduł ewaluacji publikacji i autorów. W dalszej części przedstawiono wyniki badań na temat autorskiej metody prognozowania rozwoju autorów. Praca powstała jako kontynuacja badań przeprowadzonych przez Piotra Jaczewskiego oraz Piotra Sarnowskiego, w ramach ich pracy magisterskiej pt. ,,Metody oceny publikacji naukowych i autorów na podstawie analizy danych bibliograficznych”.

Get link to the record
msginfo.png

Back