Design of a Self-organisation Algorithm for Wireless Sensor Network of Variable Range and Structure

Michał Paszta

Abstract

The main scope of this thesis is a search of an algorithm that could be used in variable structure sensor networks. Considering this use case a review of self-organisation algorithms was conducted and the most effective solutions were chosen for implementation in ns-3 network simulator. Moreover, an innovative solution was proposed, consisting in modification and connection of SMECN and RNS algorithms in order to derive from the advantages of both concepts. Due to lack of a proper node mobility model, a new model was designed, with consideration of four main characteristic natural phenomena. Research on the created algorithms proved correct performance of their implementations and allowed their comparison with each other and with a reference algorithm of similar properties.
Diploma typeMaster of Science
Author Michał Paszta ISE
Michał Paszta,,
- The Institute of Electronic Systems
Title in PolishOpracowanie algorytmu samoorganizacji bezprzewodowej sieci sensorowej o zmiennej strukturze i zasięgu
Supervisor Magdalena Szeżyńska ISE
Magdalena Szeżyńska,,
- The Institute of Electronic Systems
Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Electronic Systems (PE)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2013
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishNiniejsza praca wpisuje się w poszukiwania algorytmów, które mogłyby znaleźć zastosowanie w sieciach sensorowych o zmiennej strukturze. Pod tym kątem dokonano przeglądu algorytmów samoorganizacji i wytypowano najbardziej efektywne rozwiązania, które zostały zaimplementowane w symulatorze sieci ns-3. Ponadto zaprezentowane zostało nowatorskie rozwiązanie polegające na modyfikacji i połączeniu algorytmów SMBCN i RNS, czerpiące korzyści z zalet obydwu koncepcji. Brak odpowiednich modeli ruchu węzłów stał się genezą do stworzenia nowego modelu, pozwalającego na symulację czterech najbardziej charakterystycznych zjawisk zachodzących w przyrodzie. Badania nad stworzonymi algorytmami dowiodły poprawności działania wykonanych implementacji oraz umożliwiły porównanie ich między sobą i z algorytmem referencyjnym o podobnych właściwościach.

Get link to the record
msginfo.png

Back