Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Wykorzystanie urządzeń mikroprocesorowych do ochrony urządzeń pracujących w sieciach SN

Jakub Zalewski

Abstract

Record ID
WUTca1eb4af6d3145ddbffcb3e71e60ff1e
Diploma type
Master of Science
Author
Jakub Zalewski (FoEE) Jakub Zalewski,, Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Supervisor
Łukasz Nogal (FoEE/IEPE) Łukasz Nogal,, The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Certifying unit
Wydział Elektryczny (FoEE)
Affiliation unit
The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
Keywords in English
Abstract in Polish

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTca1eb4af6d3145ddbffcb3e71e60ff1e/
URN
urn:pw-repo:WUTca1eb4af6d3145ddbffcb3e71e60ff1e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page