Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

xxx

Kamil Wijatkowski

Abstract

xxx
Record ID
WUTc8abe47293f7472cbfef8a775e240713
Diploma type
Master of Science
Author
Kamil Wijatkowski (FPAE/IAAM) Kamil Wijatkowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Metodologia identyfikacji i doboru nastaw regulatorów PID dla układu sterowania bezzałogowego statku latającego
Supervisor
Robert Głębocki (FPAE/IAAM) Robert Głębocki,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-10-2012
Issue date (year)
2012
Pages
53
Internal identifier
MEL; PD-1992
Reviewers
Janusz Narkiewicz (FPAE/IAAM) Janusz Narkiewicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Robert Głębocki (FPAE/IAAM) Robert Głębocki,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
BSL, samolot bezzałogowy, układ sterowania
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było wypracowanie metodologii identyfikacji obiektu, oraz doboru nastaw regulatorów PID układu sterowania małego bezzałogowego statku latającego (BSL). Skupiono się na zagadnieniu stabilizacji lotu statku bezzałogowego w kanałach sterowania: prędkością, przechyleniem oraz pochyleniem. W tym celu dokonano identyfikacji obiektu w każdym z kanałów sterowania oddzielnie. Zachowanie BSL w kanale prędkości oraz przechylania zostało odwzorowane przy użyciu transmitancji pierwszego oraz drugiego rzędu. Wykonane próby w locie pozwoliły na zebranie danych niezbędnych do obliczenia wzmocnienia układu oraz 9 stałych czasowych. Odmienne podejście zostało zastosowane w przypadku kanału pochylania. Skorzystano tutaj z wyprowadzonych równao ruchu, które posłużyły do wyznaczenia transmitancji obiektu (układ czwartego rzędu). Model ten został następnie zweryfikowany i poprawiony w oparciu o dane eksperymentalne.
File
  • File: 1
    Kamil Wijatkowski - praca magisterska.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTc8abe47293f7472cbfef8a775e240713/
URN
urn:pw-repo:WUTc8abe47293f7472cbfef8a775e240713

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page