Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza porównawcza współpracy ogrzewania podłogowego i konwekcyjnego z ogrzewaniem podłogowym w budynku jednorodzinnym

Marzena Golec

Abstract

-
Record ID
WUTc85d9b53079d4afc9dcdc4f7bc69f3d0
Diploma type
Master of Science
Author
Marzena Golec (FEE) Marzena Golec,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-09-2012
Issue date (year)
2012
Pages
87
Reviewers
Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
wodne ogrzewanie mieszane,ogrzewanie podłogowe,ogrzewanie konwekcyjne
Keywords in English
mixed water heating, underfloor heating, convection heating
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono opis oraz porównanie technologii wykonania nowoczesnych systemów ogrzewania z ogrzewaniem mieszanym W budynku jednorodzinnym. Głównym celem jest porównanie ogrzewania mieszanego z ogrzewaniem niskotemperaturowym- ogrzewaniem podłogowym. W opracowaniu tym zawarto przegląd literatury przedmiotu, który obejmuje swym zakresem sposoby wykonania instalacji centralnego ogrzewania w budynkach, krótkie nawiązanie do początków ogrzewania, zarys podstaw higienicznych ogrzewania, parametry kształtujące komfort cieplny i temperatura odczuwalna, charakterystyka przewodów grzewczych, jak również opis źródła ciepła którym jest gazowy kocioł kondensacyjny. W pracy została przedstawiona charakterystyka różnych sposobów ogrzewania, jak również ilustracje omawianych rozwiązań. Kolejnym etapem pracy było obliczenie projektowego obciążenia cieplnego budynku w programie Audytor OZC. Mając już wyniki z tego programu wykonano obliczenia dla instalacji ogrzewania podłogowego, jak również dla ogrzewania mieszanego. W celu wykonania tych obliczeń skorzystano z programu Instal-therm firmy Instalsofi. Porównując obie instalacje pod względem kosztów elementów instalacji, zauważa się nieznacznie wyższy koszt inwestycyjny ogrzewania mieszanego nad ogrzewaniem podłogowym. Koszt ogrzewania mieszanego wynosi katalogowo l267l8,00 zł, zaś ogrzewania podłogowego firmy REHAU katalogowo lll60l,49 zl. Koszty dwóch rodzajów instalacji są pokaźne ale powierzchnia ogrzewana tego budynku jest duża i wynosi 540 mz. Koszt samych rur grzewczych i płyt montażowych to prawie połowa kosztów całkowitych instalacji ogrzewania podłogowego. Na wysoki koszt inwestycyjny instalacji zarówno mieszanej jak i ogrzewania podłogowego ma wpływ skorzystanie z oferty firmy REHAU, której produkty słyną z wysokiej jakości, jak również z wysokich cen na rynku. Można skorzystać z uslug tańszych firm, a koszt inwestycji na pewno będzie niższy, jednakże w tym przypadku nie ma takiej potrzeby. Inwestor ceni sobie wysoką jakość wykonania instalacji, pomimo poniesienia wyższych kosztów za wykonanie instalacji c.o. Koszt instalacji mieszanej jest nieznacznie wyższy od ogrzewania podłogowego, różnica to ok. 15000 zł. Przy tak dużej instalacji różnica ta jest niewielka Pomieszczenia ogrzewane instalacją ogrzewania mieszanego są prawie wszystkie dogrzane w 100%, czego nie można powiedzieć o pomieszczeniach ogrzewanych wyłącznie ogrzewaniem podłogowym, gdzie kilka pomieszczeń jest znacznie niedogrzanych, mimo gęstszego ułożenia rur grzewczych w tych pomieszczeniach. Wyższy koszt instalacji ogrzewania mieszanego spowodowany jest potrzebą poprawienia komfortu cieplnego pomieszczeń poprzez dodatkowe zamontowanie grzejników w pomieszczeniach niedogrzanych przez instalację ogrzewania podłogowego. Przykładem są niedogrzane łazienki, w których dopiero po dodatkowym zamontowaniu grzejników drabinkowych uzyskano wymagane warunki cieplne. Grzejniki drabinkowe dobrze sprawdzają się jako suszarki na ręczniki czy bieliznę. Są to często grzejniki dekoracyjne i doskonale komponują się z wystrojem łazienki.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTc85d9b53079d4afc9dcdc4f7bc69f3d0/
URN
urn:pw-repo:WUTc85d9b53079d4afc9dcdc4f7bc69f3d0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page