Recognition of handwritten chess scoresheets

Bogumiła Maria Kochańska

Abstract

The purpose of this thesis was to develop algorithms for processing paper chess scoresheets, with particular emphasis on recognition of handwritten characters. In order to develop an effective solution, selected methods o f image processing, image segmentation and handwriting classification were analyzed and described. Artificial neural networks have been chosen for classification of characters obtained from the chess scoresheets. Much emphasis has been placed on searching for the best neural network architecture and topology. The implementation part contains description o f the experiments and their results leading to finding the most effective solution. The author also proposed final processing chess rules- based algorithm for correcting error results from characters classification.
Diploma typeMaster of Science
Author Bogumiła Maria Kochańska (FEIT)
Bogumiła Maria Kochańska,,
- Faculty of Electronics and Information Technology
Title in PolishRozpoznawanie odręcznych zapisów partii szachowych
Supervisor Rajmund Kożuszek (FEIT / IN)
Rajmund Kożuszek,,
- The Institute of Computer Science

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (FEIT / IN)
Study subject / specialization, Informatyka (Computer Science)
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date23-10-2017
Issue date (year)2017
Internal identifier154/17 (2410)
Reviewers Łukasz Skonieczny (FEIT / IN)
Łukasz Skonieczny,,
- The Institute of Computer Science
, Rajmund Kożuszek (FEIT / IN)
Rajmund Kożuszek,,
- The Institute of Computer Science
Keywords in Polishkluczowe: przetwarzanie obrazów, segmentacja obrazów, pismo odręczne, sieci neuronowe, splotowe sieci neuronowe, szachy
Keywords in Englishimage processing, image segmentation, handwriting, neural networks, convolutional neural networks, chess
Abstract in PolishCelem niniejszej pracy było opracowanie algorytmów przetwarzających papierowe formularze zapisów partii szachowych w celu utworzenia ich cyfrowego odpowiednika, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania ręcznie pisanych znaków. W celu opracowania skutecznego rozwiązania w części teoretycznej zostały przeanalizowane i opisane wybrane metody przetwarzania obrazów, segmentacji obrazów oraz klasyfikacji pisma odręcznego. Do klasyfikacji znaków pozyskanych z zapisów partii szachowych zostały wybrane sztuczne sieci neuronowe. Duży nacisk położono na znalezienie najlepszej architektury i topologii sieci neuronowej dla badanego zagadnienia. W części realizacyjnej szczegółowo przedstawiono przeprowadzone eksperymenty oraz ich wyniki prowadzące do znalezienia rozwiązania o najwyższej skuteczności. Zaproponowano również autorski algorytm przetwarzania końcowego bazujący na specyfice gry w szachy w celu korekcji błędów powstałych w wyniku klasyfikacji znaków.
File
257479-Kochańska_Bogumiła-Rozpoznawanie_odręcznych_zapisów_partii_szachowych.pdf 31.1 MB
Local fieldsIdentyfikator pracy APD: 22452

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?