Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modernization of the CERNs Geant4 Software Configuration Management System

Przemysław Adam Paprocki

Abstract

The main goal of the dissertation was to modernize and evaluate CERN’s Geant4 software conllguration management system. The document begins with a short description of the Geant4 project and introduces the need for the modernization of its configuration management system. The dissertation presents an overview of the concepts and patterns related to software configuration management It then identifies the most important technical and Geant4 release policy issues and describes solutions to theni. The document contains the description of the modernized system’s architecture and the most important design and implementation aspects of the applications, which were created Ibr the Geant4 group. The dissertation conducts the evaluation of the modernized Geant4 software confIguration system and its influence on the Geant4 team elllciency. Consideration of the system tüture and the summary of the dissertation’s tasks are gathered in the last chapter of the document
Record ID
WUTc7f1a492116a4df1a4f9df178d01f0c9
Diploma type
Master of Science
Author
Przemysław Adam Paprocki (FEIT/ICS) Przemysław Adam Paprocki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Modernizacja Systemu Zarządzania Konfiguracją Geant4 w CERN
Supervisor
Ilona Bluemke (FEIT/ICS) Ilona Bluemke,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Internal identifier
ENII-PM.001568
Keywords in Polish
Systemy zarządzania konfiguracją, SCM, Ciągła integracja, zarządzanie cyklem życia aplikacji, Geant4, PH-SFT, CFRN
Keywords in English
Software Configuration Managentnţ SCM, Continuous Integration, Application Lifecycle Management, Geant4, PH-SFT, CERN
Abstract in Polish
Podstawowym celem niniejszej pracy było przeprowadzenie nrdernizacji systemu zarządzania konfiguracją projektu Geant4 w CERN oraz jego ewaluacji Opisano projekt Geant4 oraz konieczność modernizacji jego systemu zarządzania konfiguracją. Wymieniono najważniejsze zagadnienia, pojęcia oraz wzorce zarzźţdzania konilguracją. Przedstawiono problem migracji systemu zarządzania konfiguracją projektu Geant4 - napotkane trudności oraz propozycje rozwiązań problemów. Opisano architekturę zmodernizowanego systemu oraz najważniejsze aplikacje dla grupy Geant4. Przeprowadzono również ewaluację nowego systemu, gdzie zbadano wpływ zrealizowanej nxdenizacji na wzrost eflktywności zespołu Geant4. Dokument kończą uwagi, które podsumowując pracę włożoną w unowocześnienie systemu zarządzania konilguracją projektu Geant4 oraz zawierają wskazówki dotyece jego dalszego rozwoju

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTc7f1a492116a4df1a4f9df178d01f0c9/
URN
urn:pw-repo:WUTc7f1a492116a4df1a4f9df178d01f0c9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page