Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Obliczenia wytrzymałościowe defektów rurociągów w postaci częściowego ubytku ścianki przewodu

Łukasz Janiszek

Abstract

-
Record ID
WUTc6d84fdf99ea4511b74e0ccaa24252cb
Diploma type
Master of Science
Author
Łukasz Janiszek (FEE) Łukasz Janiszek,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Maciej Witek (FEE/DPEGHS) Maciej Witek,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-09-2012
Issue date (year)
2012
Pages
59
Reviewers
Maciej Witek (FEE/DPEGHS) Maciej Witek,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Maciej Chaczykowski (FEE/DPEGHS) Maciej Chaczykowski,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
korozja, korozja wżerowa, korozja naprężeniowa, zmęczenie korozyjne, prądy błądzące, powłoki ochronne gazociągów, ochrona katodowa, tłoki pomiarowe,tłok pomiarowy ultradźwiękowy, tłok pomiarowy magnetyczny, naprężenia awarii, ciśnienie awarii, defekt, gazociąg, ASME B3 lG
Keywords in English
ASME B3 lG, corrosion, pitting corrosion, corrosion stress, corrosion, stray currents, gas protection coatings, cathodic protection, pistons, ultrasonic piston, magnetic piston, failure stress, failure pressure, defect, gas pipeline
Abstract in Polish
Niniejsza praca ma na celu przedstawienie zagadnień związanych z niezawodnością użytkowania stalowych gazociągów przesyłowych. Na wstępie pracy został szczegółowo omówiony mechanizm powstawania korozji, pod kątem oceny ubytków materiału ścianki przewodu. Omówiono najważniejsze rodzaje korozji, na jakie narażony jest stalowy gazociąg znajdujący się w gruncie. W dalszej części pracy przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia związane z ochroną przeciwkorozyjna gazociągów. W pracy opisano również sposoby zbierania danych o stanie gazociągu. W tym celu wykorzystywane są różnego typu tłoki pomiarowe. Opisano szczegółowo podstawowe rodzaje tłoków pomiarowych oraz dane jakich dostarczają w wyniku inspekcji gazociągu. Zebrane dane mogą być następnie wykorzystywane w analizie wytrzymałościowej gazociągu. W pracy zostanie omówiona metodologia przeprowadzania obliczeń wytrzymałościowych defektów typu ubytek materiału zgodnie z standardem Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników ASME B3 IG. W drugiej części pracy na podstawie otrzymanych danych z przeprowadzonej inspekcji tłokiem pomiarowym wykonana zostanie analiza wytrzymałościowa trzech stalowych gazociągów przesyłowych w tym gazociągu przesyłowego użytkowanego w warunkach polskich.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTc6d84fdf99ea4511b74e0ccaa24252cb/
URN
urn:pw-repo:WUTc6d84fdf99ea4511b74e0ccaa24252cb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page