Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza dokładności modeli 3D wybranego obiektu architektonicznego z danych ze skaningu naziemnego i obrazów cyfrowych

Iwona Żyła

Abstract

xxx
Record ID
WUTc5fd602322c04b39b8414b48b824dbfc
Diploma type
Master of Science
Author
Iwona Żyła (FGC) Iwona Żyła,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Dorota Zawieska (FGC/DPRSISIS) Dorota Zawieska,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Fotogrametria i Teledetekcja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-01-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Michał Kowalczyk (FGC/DPRSISIS) Michał Kowalczyk,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
  • File: 1
    Analiza_dokładnoś_i_modeli_3D_wybraego_obiektu_architektonicznego_z_danych_ze_skaningu_naziemnego_i_obrazów_cyfrowych.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTc5fd602322c04b39b8414b48b824dbfc/
URN
urn:pw-repo:WUTc5fd602322c04b39b8414b48b824dbfc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page