Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of the crane`s jib based on crane DST 0401

Paweł Orych

Abstract

The purpose of this M. Sc. Thesis is to design the crane jib Based on crane DST-0401, which is made by Bumar Łabędy company. DST-0401’s crane jib has three elements with a servo-motor and the fallowing parameters: - The max allowable load is 40 tons, - The max length of jib is 27 m. The diploma’s content is: - Review of similar constructions of jibs (cross section of the different jibs and kinematic schema) and basic information about cranes, - Preliminary calculations for the jib; definition of the most severe work conditions and material selection, - Full parametric crane project in CAD system (Solidworks), which includes solid and shell model, - Construction of FEM model in CAE systems (ANSYS and HyperMesh), - Detailed stress analysis and for all load cases.
Record ID
WUTc42fc6425ff8445bbfb9ff4543fc4da3
Diploma type
Master of Science
Author
Paweł Orych (FACME) Paweł Orych,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt konstrukcji nośnej wysięgnika żurawia samojezdnego (bazujący na żurawiu Bumar Łabędy DST-0401)
Supervisor
Jan Grudziński (FACME/ICME) Jan Grudziński,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Wojciech Sobczykiewicz (FACME/ICME) Wojciech Sobczykiewicz,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2012
Issue date (year)
2012
Pages
72
Reviewers
Hieronim Jakubczak (FACME/ICME) Hieronim Jakubczak,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Żuraw samojezdny, 2. Wysięgnik, 3. Analiza wytrzymałościowa, 4. Konstrukcja nośna
Abstract in Polish
Celem tej pracy dyplomowej jest zaprojektowanie wysięgnika żurawia bazując na żurawiu DST-0401, który jest produkowany przez zakłady Bumar Łabędy. Wysięgnik żurawia DST-0401 posiada trzy człony wspomagane siłownikiem hydraulicznym i następujące parametry: - Maksymalny udźwig 40 t, - Maksymalna długość wysięgnika 27 m. Zawartość pracy dyplomowej: - Przegląd podobnych konstrukcji wysięgnika (przekroje schematy kinematyczne wysięgników) i podstawowe informacje o żurawiach, - Wstępne obliczenia dla wysięgnika, zdefiniowanie najbardziej przypadków obciążeń i dobór materiałów, - W pełni parametryczny projekt wysięgnika wykonany w systemie CAD (Solidworks), zawierający model bryłowy jak i powierzchniowy, - Budowa modelu mesowskiego w systemie CAE (ANSYS i HyperMesh), - Analiza stresowa dla wszystkich wybranych przypadków obciążeń.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTc42fc6425ff8445bbfb9ff4543fc4da3/
URN
urn:pw-repo:WUTc42fc6425ff8445bbfb9ff4543fc4da3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page