Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt budynku biurowego o konstrukcji szkieletowej

Radosław Śmietański

Abstract

-
Record ID
WUTc41ca3c70b8d4f7184eff898784367e3
Diploma type
Master of Science
Author
Radosław Śmietański Radosław Śmietański,, Undefined Affiliation
Supervisor
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
budynek biurowy, konstrukcja szkieletowa
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy był: Projekt budynku biurowego o konstrukcji szkieletowej. Na główna konstrukcje zdecydowałem się zastosować stalowy szkielet ramowy. Zaprojektowanie konstrukcji o takim schemacie w dużej mierze możliwe było dzięki zastosowaniu programu obliczeniowego ROBOT (Robot Structural Analysis Professional 2009). Po ustaleniu warunków brzegowych i procedurze zbierania obciążeń, wprowadziłem do programu model obliczeniowy. Duża ilość prętów wymagała uwagi i precyzji przy lokalizacji węzłów. Następnie poszczególnym typom prętów nadałem odpowiednie warunki brzegowe, tak aby model obliczeniowy odzwierciedlał rzeczywista prace pręta, uwzględniająca założenia normowe. Wprowadzenie różnych obciążeń umożliwiło dokładna ich kombinacje a następnie pozwoliło wykonać szczegółowa analizę SGN i SGU dla poszczególnych prętów. Wyniki obliczeń otrzymane w programie ROBOT zostały wyrywkowo sprawdzone przez obliczenia ręczne, które potwierdziły ich zbieżność. Ciężar stalowej konstrukcji budynku odczytany w programie obliczeniowym wynosi 195.578 kg = 195,6 t. (bez uwzględnienia dodatków na blachy, łączniki i spoiny).
File
  • File: 1
    Śmietański Radosław p. magisterska 693.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTc41ca3c70b8d4f7184eff898784367e3/
URN
urn:pw-repo:WUTc41ca3c70b8d4f7184eff898784367e3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page