Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Kierunki rozwoju przestrzennego północnej części Śródmieścia Warszawy w granicach ulic Słomińskiego , Andersa , Okopowej i alei Solidarności

Joanna Gmurek

Abstract

xxx
Identyfikator pozycji
WUTc408cb9fa40c4e5e88986153a55df201
Rodzaj dyplomu
Praca magisterska
Autor
Joanna Gmurek (WGiK) Joanna Gmurek Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Promotor
Jan Chmielewski (WGiK/ZGPNŚP) Jan Chmielewski Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka dyplomująca
Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka prowadząca
Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Kierunek / specjalność studiów
Gospodarka Przestrzenna
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
25-09-2012
Data (rok) wydania
2012
Recenzenci
Bożena Degórska (WGiK/ZGPNŚP) Bożena Degórska Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Słowa kluczowe w języku polskim
xxx
Słowa kluczowe w języku angielskim
xxx
Streszczenie w języku polskim
xxx
Plik pracy
 • Plik: 1
  plansza nr 1 inwentaryzacja terenowa.pdf
 • Plik: 2
  plansza nr 2 schemat komunikacyjno - transportowy.pdf
 • Plik: 3
  plansza nr 3 porównanie obecnego układu drogowo - ulicznego z układem przedwojennym z roku 1935.pdf
 • Plik: 4
  plansza nr 4 wartości architektoniczno - urbanistyczne i kulturowe.pdf
 • Plik: 5
  plansza nr 5 wartości techniczno - użytkowe.pdf
 • Plik: 6
  plansza nr 8 koncepcja zagospodarowania wybranego kwartału.pdf
 • Plik: 7
  plansza nr 9 wizualizacja projektu.pdf
Poproś o plik WCAG

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTc408cb9fa40c4e5e88986153a55df201/
URN
urn:pw-repo:WUTc408cb9fa40c4e5e88986153a55df201

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek