Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Kierunki rozwoju przestrzennego północnej części Śródmieścia Warszawy w granicach ulic Słomińskiego , Andersa , Okopowej i alei Solidarności

Joanna Gmurek

Abstract

xxx
Record ID
WUTc408cb9fa40c4e5e88986153a55df201
Diploma type
Master of Science
Author
Joanna Gmurek (FGC) Joanna Gmurek,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Jan Chmielewski (FGC/DSMES) Jan Chmielewski,, Department of Spatial Management and Environmental Science (FGC/DSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-09-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Bożena Degórska (FGC/DSMES) Bożena Degórska,, Department of Spatial Management and Environmental Science (FGC/DSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
 • File: 1
  plansza nr 1 inwentaryzacja terenowa.pdf
 • File: 2
  plansza nr 2 schemat komunikacyjno - transportowy.pdf
 • File: 3
  plansza nr 3 porównanie obecnego układu drogowo - ulicznego z układem przedwojennym z roku 1935.pdf
 • File: 4
  plansza nr 4 wartości architektoniczno - urbanistyczne i kulturowe.pdf
 • File: 5
  plansza nr 5 wartości techniczno - użytkowe.pdf
 • File: 6
  plansza nr 8 koncepcja zagospodarowania wybranego kwartału.pdf
 • File: 7
  plansza nr 9 wizualizacja projektu.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTc408cb9fa40c4e5e88986153a55df201/
URN
urn:pw-repo:WUTc408cb9fa40c4e5e88986153a55df201

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page