Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza wytrzymałościowa panelu przekładkowego z okuciem aluminiowym

Dariusz Sokołowski

Abstract

W obliczeniach inżynierskich często zachodzi potrzeba analizy zagadnień wytrzymałościowych w ustrojach o skomplikowanej geometrii i zróżnicowanych materiałach. Metody analityczne są w tym momencie bezsilne, ponieważ mogą one dać jedynie orientacyjne wyniki informujące o rzędzie wielkości naprężeń w ustroju. Metoda elementów skończonych, która będzie wykorzystywana w niniejszej pracy jest najbardziej rozpowszechnioną z metod numerycznych, stosowanych w wytrzymałości materiałów i konstrukcji. W niniejszej pracy zostanie poruszone zagadnienie wprowadzenia siły skupionej w przekładkową strukturę panelu kompozytowego. Głównym problemem tego zagadnienia jest ścinanie wypełniacza ulowego co będzie głównym elementem tego opracowania.
Record ID
WUTc3d5afee01004e5f86659152641761c7
Diploma type
Master of Science
Author
Dariusz Sokołowski (FPAE) Dariusz Sokołowski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Tomasz Zagrajek (FPAE/IAAM) Tomasz Zagrajek,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-03-2012
Issue date (year)
2012
Pages
79
Internal identifier
MEL; PD-1835
Reviewers
Tomasz Zagrajek (FPAE/IAAM) Tomasz Zagrajek,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marek Tracz (FPAE/IAAM) Marek Tracz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
materiały kompozytowe, laminaty, metoda elementów skończonych, wytrzymałość materiałów
File
  • File: 1
    Dyplom_Magisterski_Dariusz_Sokołowski_nr_202314.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTc3d5afee01004e5f86659152641761c7/
URN
urn:pw-repo:WUTc3d5afee01004e5f86659152641761c7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page