Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the heat centre work with conventional and unconvencional heat sources with use of TRNSYS software environment

Michał Kanabrodzki

Abstract

-
Record ID
WUTc3573bf57c2f4d33a2a392e86cea2dd8
Diploma type
Master of Science
Author
Michał Kanabrodzki (FEE) Michał Kanabrodzki,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Analiza pracy węzła cieplnego z konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi źródłami ciepła przy wykorzystaniu oprogramowania TRNSYS
Supervisor
Bernard Zawada (FEE/DHV) Bernard Zawada,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-03-2012
Issue date (year)
2012
Pages
72
Reviewers
Bernard Zawada (FEE/DHV) Bernard Zawada,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Mieczysław Dzierzgowski (FEE/DHV) Mieczysław Dzierzgowski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła ciepła,węzeł cieplny,kościół
Keywords in English
conventional and unconventional sources of heat,church
Abstract in Polish
W niniejszym opracowaniu zawarto analizę pracy urządzeń znajdujących się w węźle cieplnym w okresie statystycznego roku meteorologicznego. Węzeł cieplny zapewnia wytwarzanie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania zespołu budynków (kościoła oraz plebanii) znajdujących się w Węgrowie. W przyszłości planowana jest rozbudowa instalacji odbiorczej- po zagospodarowaniu nieużytkowanej obecnie części budynku na obiekt o charakterze hotelowym. Rozpatrywany zespół budynków jest w trakcie termomodernizacji podzielonej na dwa etapy. Pierwszy, już zrealizowany, obejmuje rozbudowę węzła cieplnego, w którym znajdują się kotły zasilane olejem opałowym lub gazem ziemnym o dodatkowe źródła ciepła: pompy ciepła oraz kolektory słoneczne. W drugim etapie, w przyszłości, zostanie wykonana izolacja ścian oraz dachu, wymiana stolarki okiennej oraz instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania. W niniejszym opracowaniu analizowano kształtowanie się temperatury w budynkach oraz pracę węzła cieplnego po jego rozbudowie, ale przed drugim etapem termomodernizacji. Dodane do węzła cieplnego nowe urządzenia charakteryzują się nierównomiernością wytwarzania ciepła oraz parametrami czynnika grzewczego odmiennymi od parametrów zapewnianych przez pracę istniejących kotłów. Szczegółowo omówione zostały algorytmy sterowania poszczególnych źródeł ciepła W węźle. Specyfika zastosowanych urządzeń znacząco zmieniła możliwość odbioru ciepła przez instalacje odbiorcze. Dlatego wykonano obliczenia cieplne dla grzejników zastosowanych w budynkach. Ze względu na znaczne obniżenie wydajności grzejników przy zasilaniu z pomp ciepła w stosunku do zasilania z kotłów oraz znaczne skomplikowanie węzła cieplnego, w celu dokładnego przeanalizowania pracy całego układu, wykonano model cieplny budynków oraznwęzła cieplnego w programie komputerowym TRNSys. Aby umożliwić poprawną współpracę poszczególnych zainstalowanych elementów w modelu cieplnym opracowano algorytm sterowania dla sterownika nadrzędnego.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTc3573bf57c2f4d33a2a392e86cea2dd8/
URN
urn:pw-repo:WUTc3573bf57c2f4d33a2a392e86cea2dd8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page