Usługi w sieciach szerokopasmowych - analiza czynników określających atrakcyjność usług, analiza rynku i możliwości implementacji w sieci dostępowej

Piotr Załęski

Abstract

n/a
Diploma typeMaster of Science
Author Piotr Załęski (FEIT / IT)
Piotr Załęski,,
- The Institute of Telecommunications
Supervisor Bogdan Zbierzchowski (FEIT / IT)
Bogdan Zbierzchowski,,
- The Institute of Telecommunications

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Telecommunications (FEIT / IT)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2003
Internal identifierENIT-PM.002269
Keywords in PolishUSŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, USŁUGI MULTIMEDIALNE, SYSTEMY DOSTĘPOWE

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?