-

Radosław Cezary Darłak

Abstract

-
Diploma typeMaster of Science
Author Radosław Cezary Darłak LPT
Radosław Cezary Darłak,,
- Laboratory Of Technological Processes
Title in PolishPÓŁSYNTETYCZNE ANTYBIOTYKI RYFAMYCYNOWE – NOWE C(3)-PODSTAWIONE POCHODNE – IMINY α,β-NIENASYCONE I IV-RZĘDOWE SOLE PIROLIDYNIOWE: SYNTEZA, WYODRĘBNIANIE, BADANIE STRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWBAKTERYJNYCH
Supervisor Krzysztof Bujnowski LPT
Krzysztof Bujnowski,,
- Laboratory Of Technological Processes
Certifying unitFaculty of Chemistry (FC)
Affiliation unitLaboratory Of Technological Processes (LTP)
Study subject / specializationBiotechnologia Chemiczna - Leki i Kosmetyki
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date02-10-2013
Issue date (year)2013
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishAntybiotyki ryfamycynowe to aktualnie główne leki stosowane do zwalczania chorób wywoływanych przez mykobakterie m.in. gruźlicy i trądu. Związki te posiadają unikalną strukturę chemiczną oraz oryginalny mechanizm działania przeciwbakteryjnego. Na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej w Laboratorium Procesów Technologicznych od 20 lat prowadzone są intensywne badania nad syntezą, wyodrębnieniem i analizą nowych C3-podstawionych ryfamycyn W ramach niniejszej pracy zsyntetyzowano 13 związków reprezentujących wszystkie nowe grupy C3-podstawionych pochodnych ryfamycyn, wytworzonych w okresie 20 lat pracy Laboratorium Procesów Technologicznych nad antybiotykami ryfamycynowymi. Wytworzone związki równocześnie, w identycznych warunkach przetestowano pod kątem aktywności i spektrum działania przeciwprątkowego, a następnie wyciągnięto wnioski dotyczące zależności pomiędzy ich strukturą, a aktywnością przeciwbakteryjną. Ponadto w pracy dokonano szerokiego przeglądu literaturowego dotyczącego dipolarnych pochodnych ryfamycyn oraz wpływu charakterystycznych elementów struktury na aktywność biologiczną różnych półsyntetycznych pochodnych ryfamycyn. Sprawdzono także „nietypowe” warianty syntez, podczas których badano przebieg reakcji: otrzymywania dipolarnych pochodnych pirolidyniowych w glikolu dietylenowym oraz otrzymywania dipolarnych pochodnych pirolidyniowych przy zastosowaniu ketonu t-butylowo-metylowego lub aldehydu izowalerianowego. Przeprowadzone w ramach niniejszej pracy porównawcze badania mikrobiologiczne pozwoliły na wyselekcjonowanie, ze wszystkich zsyntetyzowanych związków reprezentujących nowe grupy C3-podstawionych pochodnych ryfamycyn wytworzonych w LPT, substancji o największym potencjale terapeutycznym.
File
Praca Magisterska Radosław Darłak5.docx 7.04 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back