Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Wpływ warunków glebowych na wyznaczenie obszarów przeznaczonych pod zabudowę na przykładzie miasta Wołomin

Ewa Gadomska

Abstract

xxx
Record ID
WUTc01c0a29785447d2bb4bc167e2770213
Diploma type
Master of Science
Author
Ewa Gadomska (FGC) Ewa Gadomska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Anna Bielska (FGC/CSMES) Anna Bielska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-06-2012
Issue date (year)
2012
Reviewers
Łukasz Uzarowicz (FGC/CSMES) Łukasz Uzarowicz,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
xxx
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
xxx
File
 • File: 1
  Mapa nr 1 Mapa glebowo-rolnicza.pdf
 • File: 2
  Mapa nr 6 Ochrona przyrody.pdf
 • File: 3
  Mapa nr 7 Układ komunikacji.pdf
 • File: 4
  Mapa nr 2 Mapa wilgotności.pdf
 • File: 5
  Mapa nr 3 Mapa nośności.pdf
 • File: 6
  Mapa nr 4 Warunki posadowienia.pdf
 • File: 7
  Mapa nr 5 Przydatność pod zabudowę.pdf
 • File: 8
  Mapa nr 9 Kierunki zagospodarowania.pdf
 • File: 9
  Mapa nr 8 Obszary zabudowane.pdf
 • File: 10
  Mapa nr 10 Kierunki zagospodarowania a przydatność obszaru pod zabudowę.pdf
 • File: 11
  Praca magisterska, Ewa Gadomska.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTc01c0a29785447d2bb4bc167e2770213/
URN
urn:pw-repo:WUTc01c0a29785447d2bb4bc167e2770213

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page