PROJEKT DESKOWAŃ DO WYKONANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU Z ANALIZĄ ORGANIZACYJNOEKONOMICZNĄ ICH WYKORZYSTANIA

Anna Wasilewska

Abstract

-
Diploma typeMaster of Science
Author Anna Wasilewska
Anna Wasilewska,,
-
Supervisor Roman Marcinkowski IB
Roman Marcinkowski,,
- Insitute of Civil Engineering
Certifying unitFaculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unitInsitute of Civil Engineering (ICEn)
Study subject / specializationBudownictwo
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date11-03-2013
Issue date (year)2013
Keywords in Polishdeskowanie, konstrukcja żelbetowa, analiza organizacyjno-ekonomiczna
Keywords in English-
Abstract in PolishCelem pracy było przeprowadzenie studium projektowego nad zagadnieniem projektowania deskowań. Cel ten zrealizowano poprzez opracowanie części studialnej i projektowej pracy dyplomowej. W części studialnej przedstawiono systematykę deskowań i zasady ich projektowania konstrukcyjnego i organizacyjnego wykorzystania. W części projektowej przedstawiono przykładowe opracowanie techniczno-organizacyjne wykonania monolitycznej konstrukcji. Projekt został podzielony na dwie części, część organizacyjną i część ekonomiczną. Część organizacyjna rozpoczyna się charakterystyką ogólną obiektu i opisem technicznym elementów żelbetowych. Następnym zagadnieniem był wybór odpowiedniego deskowania. Szeroki wybór systemów deskowań komplikuje to zadanie. W opracowanym projekcie wybór deskowania podyktowany jest gabarytami obiektu, stopniem skomplikowania konstrukcji i powtarzalnością kondygnacji. Po przeglądzie dostępnych na polskim rynku urządzeń formujących, zdecydowano o wykorzystaniu metody ELEKTRA do dokonania właściwego wyboru. Kolejnym zagadnieniem było wykonanie w programie komputerowym projektu deskowań. Pojawił się tu problem związany z dostępnością specjalnego oprogramowania. W związku z tym, że wybrano deskowanie firmy PERI, skupiono uwagę na dwóch programach ELPOS i PERI CAD. Problem polegał na tym, że firma PERI nie odpowiadała na prośby udostępnienia tymczasowego oprogramowania. Jednak dzięki praktykom w okresie studiów na kilku budowach, możliwe było pozyskanie od firmy współpracującej z producentem deskowań PERI wersję tymczasową oprogramowania ELPOS 3.4. Wersja ta programu nie jest kompatybilna z programem AUTO CAD. Tym samym wszystkie rysunki deskowań zawarte w załącznikach są jedynie schematyczne, dające pogląd na rozmieszczenie elementów konstrukcji deskowań. Dzięki programowi ELPOS 3.4 możliwe było wygenerowanie wykazu elementów deskowań potrzebnych do wykonania konstrukcji projektowanego budynku. Praca w programie znacznie ułatwiła opracowanie harmonogramu robót i analizy ekonomicznej. W trakcie realizacji projektu geometrycznego deskowań największe trudności pojawiły się w planowaniu przemieszczeń pionowych i poziomych elementów urządzeń formujących. Związane jest to z odpowiednim wyznaczeniem działek roboczych i ustaleniem cyklu zadeskowania poszczególnych sekcji konstrukcji. Przy tym zagadnieniu znaczenie ma również ustalenie odpowiednich terminów rozformowywania poszczególnych elementów konstrukcji. Na konkurencyjnym rynku budowlanym w Polsce dla wykonawcy ważniejsza powinna być jakość wykonywanych robót. Z racji tego, szybkie rozdeskowanie poszczególnych elementów żelbetowych nie przynosi pożądanych rezultatów. Może stać się źródłem takich problemów, jak deformacja lub trwałe uszkodzenie konstrukcji. W następstwie koszt za naprawę błędów jest znacznie wyższy niż koszt wydłużonej dzierżawy deskowania. Projektowanie deskowań jest zagadnieniem złożonym, stale wymagający obserwacji i analiz. Przedstawiony w pracy dyplomowej projekt organizacji wykorzystania urządzeń formujących stanowi dobry punkt wyjścia do dalszego udoskonalania koncepcji organizacji wykorzystywania deskowań i prowadzenia podobnych analiz dla innych projektowanych konstrukcji monolitycznego budownictwa betonowego.
File
Wasilewska Anna p. magisterska 750.pdf 22.84 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back