Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Symulacja statyczna sieci gazowej wysokiego ciśnienia,przy zasilaniu jej gazem o różnym składzie

Grzegorz Kasperuk

Abstract

-
Record ID
WUTbd5d8ba70226483c969f574942f74386
Diploma type
Master of Science
Author
Grzegorz Kasperuk (FEE) Grzegorz Kasperuk,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Andrzej J. Osiadacz (FEE/DPEGHS) Andrzej J. Osiadacz,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2002
Issue date (year)
2002
Pages
61
Reviewers
Andrzej J. Osiadacz (FEE/DPEGHS) Andrzej J. Osiadacz,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Marian Rubik (FEE/DHV) Marian Rubik,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
gaz ziemny,spalanie gazów,chromatografia gazowa,statyczna symulacja sieci
Keywords in English
natural gas, gas combustion, gas chromatography, static network simulation
Abstract in Polish
-

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTbd5d8ba70226483c969f574942f74386/
URN
urn:pw-repo:WUTbd5d8ba70226483c969f574942f74386

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page