Study of drop behavior in turbulent flow

Izabela Katarzyna Łukasiak

Abstract

In this dissertation the effect of molecular weight of the surface active polymer, its’ concentration in the continuous phase, and the impeller speed, on transient toluene drop size distribution in the turbulent flow are specified. The paper begans with are view of the literature. Dynamic stabilization of the dispersion as well as the classification of the surfactants including polymers and surfactants used in the operations are presented. Microstructure of turbulence, droplet coalescence including models of interfacial surface deformation and flow of the film are also discussed. The main part of this work is Chapter 4, devoted to the experimental and graphical interpretation of results. At the end of the experiment there was also attempted to estimate the amount of PVA adsorbed on the droplets of the dispersed phase. The conclusions were formulated based on conducted experiments (Chapter 5).
Diploma typeMaster of Science
Author Izabela Katarzyna Łukasiak WIChiP
Izabela Katarzyna Łukasiak,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
Title in PolishBadanie zachowania kropel w przepływie burzliwym
Supervisor Wioletta Podgórska ZIDRCh
Wioletta Podgórska,,
- Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics
Certifying unitFaculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unitDepartment of Chemical Reactor Engineering and Dynamics (DCRED)
Study subject / specializationInżynieria Chemiczna i Procesowa
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date16-04-2013
Issue date (year)2013
Pages113
Internal identifierDICHP-2209
Reviewers Małgorzata Maria Jaworska ZBIB
Małgorzata Maria Jaworska,,
- Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering
, Wioletta Podgórska ZIDRCh
Wioletta Podgórska,,
- Department of Chemical Reactor Engineering and Dynamics
Keywords in Polish-
Keywords in English-
Abstract in PolishW pracy określono wpływ masy cząsteczkowej aktywnego powierzchniowo polimeru, jego stężenia w fazie ciągłej oraz częstości obrotów mieszadła na zmianę wielkości kropel toluenu w czasie w przepływie burzliwym. Pracę rozpoczęto od przeglądu literatury. Przedstawiono stabilizację dynamiczną dyspersji, jak również klasyfikację surfaktantów z uwzględnieniem powierzchniowo czynnych polimerów oraz stosowanego w pracy alkoholu poliwinylowego. Została również omówiona mikrostruktura burzliwości, koalescencja kropel w tym modele deformacji powierzchni międzyfazowych i wypływ filmu. Główną częścią pracy stanowi rozdział 4 poświęcony części doświadczalnej i interpretacji graficznej wyników badań. Na koniec doświadczenia została również podjęta próba oszacowania ilości PVA zaadsorbowanego na kroplach fazy rozproszonej. W oparciu o przeprowadzone eksperymenty zostały sformułowane wnioski ( rozdział 5).
File
Praca Magisterska Łukasiak Izabela.pdf 2.93 MB
Local fieldsIdentyfikator pracy APD: 2861
Additional fields
OpiekunAgata Bąk

Get link to the record
msginfo.png

Back