The project of reformer for fuel-gas with high tar content

Marcin Opaliński

Abstract

Reforming is a scientifically proven process of cracking complex chemical compounds. A lot of researches confirmed that almost 100% of tar conversion may be achieved for specific process conditions. Conducted analysis of implementing reforming for low caloric value fuel gases proven its profitability. The most popular method which is recently used in the industry is a catalytic reforming. The main reason of selecting this method is possibility of decreasing reforming temperature. However, use of catalyst imposes certain restraints of process parameters due to risk of catalyst deactivation. Conducted analysis confirmed that achieving suitable reaction parameters may be realized via selection of catalyst porosity and resistant wire temperature. Additionally, structural analysis revealed that high temperatures and relatively low pressures in the reactor result in low stresses and large deformations of reactor. Those deformations should be taken into consideration while designing whole system.
Diploma typeMaster of Science
Author Marcin Opaliński WMEiL
Marcin Opaliński,,
- Faculty of Power and Aeronautical Engineering
Title in PolishProjekt reaktora reformującego paliwa gazowe o dużej zawartości smół
Supervisor Paweł Mazuro ITC
Paweł Mazuro,,
- The Institute of Heat Engineering
Certifying unitFaculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unitThe Institute of Heat Engineering (IHE)
Study subject / specializationMechanika i Budowa Maszyn
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date23-09-2013
Issue date (year)2013
Pages107
Internal identifierMEL; PD-2327
Reviewers Paweł Mazuro ITC
Paweł Mazuro,,
- The Institute of Heat Engineering
, Andrzej Teodorczyk ITC
Andrzej Teodorczyk,,
- The Institute of Heat Engineering
Keywords in PolishReforming, katalizator, smoła, spalanie, kraking, energetyka, reaktor, syngaz
Keywords in English-
Abstract in PolishReforming jest procesem krakingu złożonych związków chemicznych potwierdzonym w licznych badaniach naukowych. W zależności od warunków przeprowadzanego reformingu można uzyskać bardzo duże konwersje złożonych węglowodorów (smół), sięgające niemal 100%. Przeprowadzona analiza energetyczna stosowania reformingu w układach prądotwórczych pracujących na gazach o niskiej kaloryczności potwierdziła opłacalność stosowania reaktora. Najczęstszą metodą obecnie stosowaną w przemyśle jest reforming katalityczny, pozwalający na obniżenie temperatury procesu. Obecność katalizatora w trakcie reakcji nakłada pewne ograniczenia na parametry pracy reaktora. Przyczyną tego jest możliwość spadku aktywności katalizatora w trakcie jego pracy Przeprowadzone badania potwierdziły, że zapewnienie właściwych parametrów pracy reaktora możne być realizowane poprzez dobór porowatości katalizatora i temperatury drutu oporowego. Analiza wytrzymałościowa wykazała, że wysokie temperatury przy relatywnie niskich ciśnieniach nie powodują powstania w ustroju wysokich naprężeń, ale wywołują duże odkształcenia cieplne ustroju, które muszą być odpowiednio skompensowane w układzie.
File
Marcin_Opalinski_praca_magisterska.pdf 5.79 MB

Get link to the record
msginfo.png

Back