Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego w technologii tradycyjnej

Paweł Wysocki

Abstract

-
Record ID
WUTb8eed0d111bf4609b31bc73c9d15ffa5
Diploma type
Master of Science
Author
Paweł Wysocki Paweł Wysocki,, Undefined Affiliation
Supervisor
Włodzimierz Koper (FCEMP/ICEn) Włodzimierz Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-01-2012
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
budynek mieszkalny, inwentaryzacja, remont, przebudowa, projekt
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z ekspertyzą jego stanu technicznego, projekt rozbudowy przebudowy i remontu, sprawdzające obliczenia statyczno-wytrzymałościowe i w zakresie wymagań ochrony cieplnej budynków, wymagania wynikające z przepisów prawa oraz istniejące i projektowane zagospodarowanie działki. Budynek będący przedmiotem pracy zlokalizowany jest na działce o powierzchni 4360 m2, będącej własnością inwestora. Nieruchomość jest położona na terenie równinnym na wysokości około 112,70 m nad poziomem morza. Działka jest częściowo zadrzewiona, znajdują się na jej terenie drzewa w wieku 10-25 lat oraz krzewy ozdobne. Obsługa komunikacyjne jest realizowana bezpośrednio z drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej za pośrednictwem istniejącego zjazdu. Budynek posiada przyłącze do sieci elektroenergetycznej, lokalnej sieci wodociągowej i sieci telekomunikacyjnej. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane są do szczelnego zbiornika i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków w Gąbinie przez licencjonowaną firmę. Odpady stałe gromadzone są w szczelnym pojemniku i okresowo wywożone na składowisko przez uprawnioną do tego firmę. Wody opadowe z dachu odprowadzane są za pośrednictwem sytemu rynnowego na tereny zielone własnej nieruchomości. Działka posiada utwardzenie terenu stanowiące ciąg pieszy od wejścia na teren działki do wejść do budynku i placyku przed budynkiem wykonane z monolitycznych, dylatowanych płyt betonowych. Na działce znajduje się budynek gospodarczy i studnia kopana obecnie nieużytkowana. Nieruchomość jest ogrodzona.
File
  • File: 1
    Wysocki Paweł p. magisterska 114.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTb8eed0d111bf4609b31bc73c9d15ffa5/
URN
urn:pw-repo:WUTb8eed0d111bf4609b31bc73c9d15ffa5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page