Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Opracowanie metody obliczeń i programu komputerowego do wyznaczania obciążeń odcinka zelektryfikowanej w systemie 2x25 kV 50 Hz linii kolejowej

Wojciech Pistolin

Abstract

Record ID
WUTb89f2b65707d4c58af2d2eb6f99c47aa
Diploma type
Master of Science
Author
Wojciech Pistolin (FoEE) Wojciech Pistolin,, Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Supervisor
Adam Szeląg (FoEE) Adam Szeląg,, Instytut Maszyn Elektrycznych (FoEE)Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Certifying unit
Wydział Elektryczny (FoEE)
Affiliation unit
The Institute of Electrical Machines (FoEE/IEM)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2012
Keywords in Polish
Keywords in English
Abstract in Polish

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTb89f2b65707d4c58af2d2eb6f99c47aa/
URN
urn:pw-repo:WUTb89f2b65707d4c58af2d2eb6f99c47aa

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page