Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Thermodynamics and mathematical modeling of power hybrid systems with solid oxide fuel cells (SOFC)

Michał Ołdak

Abstract

A main goal of using hybrid systems is more effective utilizing of energy bonded in fuels (i.e. hydrogen, liquefied natural gas, light hydrocarbons, biogas, etc.). The improvement is achieved by the management of each energy form in such a way that a number of energy transformations is limited. In order to facilitate design and build high efficiency power generators it is essential to know and understand processes, which take place in a system at the level of single elements as well as at the level of all work plant. In this paper a simple plant model fulfills the role of a hybrid system which consists of a solid oxide fuel cell and a heat engine; this engine utilizes thermal energy as a byproduct of combustion process within SOFC. The first goal of this work is the development of thermodynamic analysis towards a quantitative description of individual elements of hybrid system at a steady state. The second goal is using of this description to create a mathematical model of the working plant. This mathematical modeling gives a possibility: to foresee and mark a working area, to indicate constraints of applications, and, first of all, to determine optimum conditions of work, for which the system shows the best performance, from the point of view of efficiency and power generation. The sources of irreversible process, which are the result of electric resistance (electrolyte, electrodes, interconnectors between cells), finite-rate heat transfer between the fuel cell and the heat engine, and heat-leak from the fuel cell to the environment, are specified and considered in this paper. The obtained model allows to describe the hybrid system performance by using two essential parameters which characterize this system: efficiency and power. This enables one to define the usefulness of this devise. The performance of the system was described on the plane of two significant process parameters, which are temperature and density of current intensity. The choice of these variables is the result of existence of extreme values of efficiency and power.
Record ID
WUTb7de237d506e473888fdcc21285d3a62
Diploma type
Master of Science
Author
Michał Ołdak (FCPE) Michał Ołdak,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Termodynamika i modelowanie matematyczne energetycznych układów hybrydowych z ogniwami paliwowymi typu tlenkowego (SOFC)
Supervisor
Stanisław Sieniutycz (FCPE/DSP) Stanisław Sieniutycz,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Separation Processes (FCPE/DSP)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-01-2012
Issue date (year)
2012
Pages
91
Internal identifier
DICHP-2071
Reviewers
Piotr M. Machniewski (FCPE/DPKT) Piotr M. Machniewski,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Stanisław Sieniutycz (FCPE/DSP) Stanisław Sieniutycz,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Tworzenie układów hybrydowych ma na celu efektywniejsze wykorzystanie energii związanej w paliwach (tj. wodór, gaz ziemny, lekkie węglowodory, biogaz itp.) poprzez zagospodarowywanie każdej jej formy w jak największym stopniu ograniczając przy tym ilość jej przemian. Aby możliwym było projektowanie oraz budowanie wysokosprawnych i wydajnych generatorów mocy niezbędnym jest poznanie i zrozumienie procesów zachodzących w układzie zarówno na poziomie pojedynczych elementów jak również pracy całej instalacji. W niniejszej pracy rolę układu hybrydowego pełni prosta instalacja składająca się z ogniwa paliwowego typu tlenkowego (SOFC- solid oxide fuel cell) oraz silnika cieplnego (HE- heat engine), który wykorzystuje odpadową energię termiczną uwalnianą w procesie spalania (utleniania) wewnątrz SOFC. Praca ta ma na celu analizę oraz próbę opisania poszczególnych elementów układu hybrydowego pracującego w warunkach ustalonych, z punktu widzenia termodynamiki. Opis ten następnie posłuży do stworzenia teoretycznego modelu matematycznego opisującego pracę całej instalacji. Celem stworzenia tego modelu jest możliwość przewidywania i wyznaczenia obszarów pracy, wskazanie ograniczeń stosowania oraz przede wszystkim określenie optymalnych warunków pracy dla których układ przedstawia największą wartość pod względem sprawności oraz produkcji mocy. Analiza układu jest rozpatrywana min. pod względem źródeł nieodwracalności strat spowodowanych oporem elektrycznym (elektrolit, elektrody, interkonektory między celami), skończoną różnicą temperatur między SOFC i HE czy stratami ciepła z SOFC do otoczenia. Uzyskany model pozwolił przedstawić pracę układu hybrydowego w przestrzeni dwóch zasadniczych parametrów charakteryzujących ten system mianowicie sprawności oraz mocy co umożliwiło jednoznacznie określić użyteczność niniejszego urządzenia. Pracę układu opisano na płaszczyźnie dwóch istotnych parametrów procesowych temperaturze i gęstości natężenia prądu. Takie podejście jest podyktowane istnieniem maksymalnych wartości sprawności oraz mocy będących funkcją tych zmiennych.
File
  • File: 1
    Michał Ołdak - praca magisterska..pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 2904

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/master/WUTb7de237d506e473888fdcc21285d3a62/
URN
urn:pw-repo:WUTb7de237d506e473888fdcc21285d3a62

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page